Zarządzenie Nr 519/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenia osób ...