Dostawa (udostępnienie) oprogramowania systemu informacji prawnej LEX w wersji LEX Administracja Optimum wraz z aktualizacją przez okres jednego roku na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu