Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
41/21 01.09.2021 PDF icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 41/21 (154,49 KB) 15.09.2021
75/21 01.09.2021 PDF icon kierownik oddziału ds. kierowania Dyspozytornią Medyczną w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 75/21 (69,59 KB) 13.09.2021 Pobierz
74/21 NABÓR ANULOWANY 27.08.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. ewidencji wydatków budżetowych, podróży służbowych, ZFŚS, sum depozytowych i sum na zlecenie w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 74/21 - NABÓR ANULOWANY (71,82 KB) 06.09.2021 Pobierz
73/21 27.08.2021 PDF icon starszy inspektor ds. zarządzania dokumentacją księgową oddziału w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 73/21 (69,2 KB) 06.09.2021 Pobierz
72/21 20.08.2021 PDF icon starszy specjalista ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 72/21 (69,01 KB) 30.08.2021 Pobierz
71/21 11.08.2021 PDF icon referent ds. wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 71/21 (67,84 KB) 23.08.2021 Pobierz
70/21 09.08.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 70/21 (68,34 KB) 19.08.2021 Pobierz
69/21 09.08.2021 PDF icon referent prawny ds. nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 69/21 (69,7 KB) 19.08.2021 Pobierz
68/21 09.08.2021 PDF icon referent prawny ds. orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 68/21 (69,78 KB) 19.08.2021 Pobierz
67/21 05.08.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 67/21 (68,94 KB) 16.08.2021 Pobierz

Strony