Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
85/21 20.09.2021 PDF icon Starszy specjalista ds. księgowości wydatków, przekazywania środków finansowych oraz sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 85/21 (71 KB) 30.09.2021 Pobierz
84/21 16.09.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 84/21 (77,16 KB) 27.09.2021 Pobierz
83/21 16.09.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 83/21 (69,36 KB) 27.09.2021 Pobierz
82/21 15.09.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 82/21 (68,94 KB) 27.09.2021 Pobierz
81/21 15.09.2021 PDF icon Starszy inspektor ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 81/21 (67,67 KB) 27.09.2021 Pobierz
80/21 09.09.2021 PDF icon starszy specjalista ds. obsługi informacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 80/21 (69,69 KB) 20.09.2021 Pobierz
79/21 09.09.2021 PDF icon starszy inspektor ds. sprawozdawczości, należności budżetowych oraz rozliczeń bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 79/21 (69,96 KB) 20.09.2021 Pobierz
78/21 07.09.2021 PDF icon specjalista ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Lesznie nr ref. 78/21 (68,61 KB) 17.09.2021 Pobierz
77/21 07.09.2021 PDF icon referent ds. wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 77/21 (67,48 KB) 17.09.2021 Pobierz
76/21 03.09.2021 PDF icon starszy inspektor ds. obiegu dokumentów i obsługi systemów centralnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 76/21 (69,49 KB) 13.09.2021 Pobierz

Strony