Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 18.11.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
139/17 24.11.2017 Plik Nazwa stanowiska: starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 139/17 04.12.2017 Pobierz
138/17 24.11.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 138/17 04.12.2017 Pobierz
137/17 20.11.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 137/17 30.11.2017 Pobierz
136/17 17.11.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Lesznie nr ref. 136/17 27.11.2017 Pobierz
135/17 14.11.2017 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 135/17 24.11.2017 Pobierz
134/17 14.11.2017 Plik specjalista do spraw: obciążeń egzekucyjnych w postępowaniu mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 134/17 24.11.2017 Pobierz
133/17 13.11.2017 Plik starszy specjalista do spraw: nadzoru prawnego realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 133/17 23.11.2017 Pobierz
132/17 13.11.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 132/17 23.11.2017 Pobierz
131/17 07.11.2017 Microsoft Office document icon operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 131/17 21.11.2017 Pobierz
F/1/17 31.10.2017 Microsoft Office document icon starszy telefonista do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. F/1/17 17.11.2017 Pobierz

Strony