Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
94/21 06.10.2021 PDF icon referent prawny ds. nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 94/21 (69,52 KB) 18.10.2021 Pobierz
41/21 05.10.2021 PDF icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 41/21 (156,23 KB) 19.10.2021
93/21 04.10.2021 PDF icon referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 93/21 (77,31 KB) 14.10.2021 Pobierz
92/21 04.10.2021 PDF icon referent prawny ds. nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 92/21 (77,31 KB) 11.10.2021 Pobierz
91/21 01.10.2021 PDF icon referent prawny ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 91/21 (68,08 KB) 11.10.2021
89/21 01.10.2021 PDF icon starszy inspektor - Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 89/21 (69,84 KB) 11.10.2021 Pobierz
90/21 21.09.2021 PDF icon Referent ds. wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 90/21 (75,3 KB) 01.10.2021 Pobierz
88/21 21.09.2021 PDF icon Starszy specjalista ds. postępowań w sprawach pobytu czasowego w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 88/21 (76,77 KB) 01.10.2021 Pobierz
87/21 20.09.2021 PDF icon Starszy specjalista ds. postępowań w sprawach pobytu czasowego w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu III) WUW w Poznaniu nr ref. 87/21 (68,97 KB) 30.09.2021 Pobierz
86/21 20.09.2021 PDF icon Starszy specjalista ds. postępowań w sprawach pobytu czasowego w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 86/21 (68,96 KB) 30.09.2021 Pobierz

Strony