Budżet wojewody

I N F O R M A C JA
Na podstawie art. 36 ust. 5 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację kwartalną o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa:

  • Minister Finansów decyzją BAD3.6403.230.2016.5.DSR z dnia 15 marca 2017 r.. umorzył należności budżetu państwa, w stosunku do których wierzycielem był Wojewoda Wielkopolski:
wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności kwota umorzonej należności przyczyna umorzenia
Iwona Prymka 250 zł istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego
Autor: Przemysław Szczepański
Data utworzenia: 13.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.04.2017 - 11:21