Wydarzenia planowane

W piątek (16 listopada) o godzinie 13:00 na lotnisku w Michałkowie (Michałków 1a, Ostrów Wielkopolski) wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg weźmie udział w otwarciu nowo wybudowanej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego.

W piątek (16 listopada) o godz. 11:00 w delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisze z władzami powiatu pilskiego umowę na udzielenie Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile dotacji z rezerwy budżetowej w wysokości 1 592 000,00 zł.

W piątek (16 listopada) o godz. 10:30 w siedzibie starostwa powiatowego w Pleszewie, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podpisze z władzami powiatu pleszewskiego umowę o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odc. Dobrzyca – Koryta. Etap IV: Dobrzyca – Izbiczno” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.