Dzienniki urzędowe - Luty 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 30 2003 28-02-2003
Dziennik nr 29 2003 27-02-2003
Dziennik nr 28 2003 26-02-2003
Dziennik nr 27 2003 25-02-2003
Dziennik nr 26 2003 24-02-2003
Dziennik nr 25 2003 21-02-2003
Dziennik nr 24 2003 20-02-2003
Dziennik nr 23 2003 19-02-2003
Dziennik nr 22 2003 18-02-2003
Dziennik nr 21 2003 17-02-2003
Dziennik nr 20 2003 14-02-2003
Dziennik nr 19 2003 13-02-2003
Dziennik nr 18 2003 12-02-2003
Dziennik nr 17 2003 11-02-2003
Dziennik nr 16 2003 10-02-2003
Dziennik nr 15 2003 07-02-2003
Dziennik nr 14 2003 06-02-2003
Dziennik nr 13 2003 05-02-2003
Dziennik nr 12 2003 04-02-2003
Dziennik nr 11 2003 03-02-2003