Informacje prasowe

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji o środki finansowe na pomoc dla osób poszkodowanych w nocnym pożarze gazociągu w Murowanej Goślinie. Pieniądze mają zabezpieczyć bieżące wydatki rodzin.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał 2 zarządzenia zastępcze w sprawie nadania nowych nazw ulic w Kwilczu i Mosinie.

We wtorek 16 stycznia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał pozwolenie na budowę dla modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny - Piła Główna. Pociągi pojadą na tym odcinku do 120 km/h. Przebudowane zostaną również perony, przejścia i przyjazdy.

W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. na obszarze Województwa Wielkopolskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Strony