Informacje prasowe

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 6 lutego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych funkcjonującego pod przewodnictwem wojewody Zbigniewa Hoffmanna. Członkowie Zespołu wskazują na potrzebę utworzenia parkingu dla kibiców drużyn goszczących w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski zwołał spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych, aby podsumować pracę służb podczas rundy jesiennej sezonu ligowego 2017 i omówić stan przygotowania do rozpoczynającej się rundy wiosennej 2018.

Wojewoda wielkopolski zorganizował spotkanie w sprawie nielegalnych odpadów, znajdujących się w Kłodawie, Depauli i Przyjmie. Omawiane były kwestie dotyczące rozwiązań prawnych i finansowych, dzięki którym możliwa będzie likwidacja składowisk.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji o środki finansowe na pomoc dla osób poszkodowanych w nocnym pożarze gazociągu w Murowanej Goślinie. Pieniądze mają zabezpieczyć bieżące wydatki rodzin.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał 2 zarządzenia zastępcze w sprawie nadania nowych nazw ulic w Kwilczu i Mosinie.

Strony