Informacje prasowe

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi sposobu działania firmy zarządzającej parkingiem pod rondem Kaponiera w Poznaniu, podległy wojewodzie wielkopolskiemu Zbigniewowi Hoffmannowi Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, podjął natychmiastowe działania w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości i rzetelności działania przedsiębiorcy.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann zwrócił się do wielkopolskich samorządów z prośbą o pilne uzupełnienie zniszczonego oznakowania oraz o informacje na temat przejezdności dróg.

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z osobami, które zgłaszają się ostatnio telefonicznie do ośrodków pomocy społecznej  i wzywają do rzekomo obligatoryjnego udziału w płatnych szkoleniach. Nie podają przy tym kontaktu do siebie. To próba wyłudzenia pieniędzy.

Z dotychczas zebranych przez Wojewodę Wielkopolskiego szacunków strat wynika, że w wyniku ubiegłotygodniowej nawałnicy zostało poszkodowanych 2125 gospodarstw rolnych na terenie 44 gmin. Szkody powstały na powierzchni 11.307,64 ha upraw rolnych o szacunkowej wartości strat 7.918.000,00 zł.

63 wielkopolskie gminy znalazły się w załączniku rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 roku, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Strony