Spotkanie organizacjami mniejszościowymi

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się dziś z przedstawicielami mniejszości romskiej, niemieckiej, żydowskiej, białoruskiej, ukraińskiej, a także przedstawicielem Towarzystwa Bambrów Poznańskich i związku Podhalan z siedzibą w Poznaniu. Witając zaproszonych gości, wicewojewoda wyraziła swoje uznanie za codzienną działalność kulturową organizacji mniejszościowych, podkreślając jednocześnie znaczenie tego rodzaju spotkań, będących prezentacją kulturowych osiągnięć, tradycji i zwyczajów.

Spotkanie, które zainicjowała Maria Krupecka, pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych, poświęcone było podsumowaniu przedsięwzięć podejmowanych w minionym roku oraz planom, wspólnym działaniom, organizacji ważnych imprez okolicznościowych i wydarzeniom przypadającym w bieżącym roku.

Dzisiejsze spotkanie uświetnił występ muzyczny dudziarza Vitala Voranaua z Białoruskiego Kulturalno-Naukowego Centrum w Poznaniu.

Wicewojewoda, dyrektor SO oraz pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych.Występ muzyczny dudziarza.Zaproszone organizacje skupiające mniejszości narodowe.Występ muzyczny dudziarza.Zaproszone organizacje skupiające mniejszości narodowe.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 21.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.03.2017 - 12:02