Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - list intencyjny

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann był współorganizatorem spotkania Parlamentarzystów Wielkopolski oraz władz Regionu i Miasta Poznania. Spotkanie poświęcone było projektowi powstania Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Podczas spotkania rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego prof. dr hab. Andrzej Tykarski zaprezentował uczestnikom ideę budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Szpitale kliniczne zapewniają pacjentom specjalistyczną opiekę, ale również stanowią miejsce zdobywania praktyki dla studentów. Intencją Uniwersytetu Medycznego jest zintegrowanie dwóch klinicznych szpitali i stworzenie jednego, centralnego obiektu.

Uczestnicy spotkania podpisali list intencyjny na rzecz realizacji przedsięwzięcia. „Ideą poznańskiego Uniwersytetu Medycznego jest integracja wybranych szpitali klinicznych i stworzenie jednego centralnego obiektu spełniającego nie tylko najwyższe standardy jakości opieki i bezpieczeństwa, ale także będącego miejscem przyjaznym dla pacjentów” - czytamy w podjętym liście.

Wojewoda na spotkaniu parlamentarzystów Wielkopolski.

Foto: Mirosław Baryga

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 02.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 29.03.2017 - 13:15