Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. o wydaniu decyzji nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 92 od km ok. 182+421 do km ok. 182+807,...

... realizowanej w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej-Bałtyckiej w Poznaniu".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 26 lutego 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 26.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.02.2018 - 00:00