Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 05.07.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
177/18 15.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 177/18 25.10.2018 Pobierz
176/18 15.10.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 176/18 25.10.2018 Pobierz
175/18 15.10.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 175/18 25.10.2018 Pobierz
174/18 15.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 174/18 25.10.2018 Pobierz
173/18 15.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji i obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 173/18 25.10.2018 Pobierz
172/18 01.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 172/18 11.10.2018 Pobierz
171/18 01.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 171/18 11.10.2018 Pobierz
170/18 01.10.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 170/18 11.10.2018 Pobierz
169/18 27.09.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji, kontroli i monitoringu projektów w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 169/18 08.10.2018 Pobierz
168/18 27.09.2018 Plik specjalista do spraw: obsługi sekretariatu Dyrektora Gabinetu Wojewody w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 168/18 08.10.2018 Pobierz

Strony