Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 05.07.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
148/18 06.08.2018 Plik starszy specjalista do spraw: nienależnie pobranych świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 148/18 17.08.2018 Pobierz
147/18 06.08.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu – nr ref. 147/18 17.08.2018 Pobierz
146/18 06.08.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 146/18 17.08.2018 Pobierz
145/18 30.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 145/18 10.08.2018 Pobierz
144/18 30.07.2018 Plik referent do spraw: obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 144/18 10.08.2018 Pobierz
143/18 30.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 143/18 10.08.2018 Pobierz
142/18 30.07.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 142/18 10.08.2018 Pobierz
141/18 27.07.2018 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 141/18 06.08.2018 Pobierz
140/18 24.07.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 140/18 03.08.2018 Pobierz
139/18 24.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: windykacji oraz rozliczania należności z tytułu dochodów budżetowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 139/18 03.08.2018 Pobierz

Strony