Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w 2019 roku

Treść archiwalna

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący postępowanie pn.: „Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w 2019 roku ” informuje, że w dniu 23.01.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: 5S Krzysztof Chwała, ul. Św. Floriana 8/11, 60-536 Poznań.

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 11.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.01.2019 - 13:31
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 13:30