Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w Delegaturze w Pile na rok 2020 i 2021

Treść archiwalna

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący ww. postępowanie  informuje, że w dniu 23.12.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: Przychodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia „USMED” ul. Bydgoska 115, 64-920 Piła za cenę: 5 715,00 zł.

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 10.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.12.2019 - 13:56
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 13:30