Dziennik nr 125 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Nr 125

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2281

nr XXX/149/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie.

 
2282

nr XXX/150/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie - hali widowiskowo - sportowej , sauny, stadionu miejskiego siłowni, boiska sportowego.

 
2283

nr XXX/152/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXVIII/243/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gminy Trzemeszno.

 
2284

nr XXX/158/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVII/138/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Aleja Ks. Marcelego Kowalskiego w Trzemesznie.

 
2285

nr XXVI/206/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie : gospodarowania gminnym zasobem użytkowym.

 
2286

nr XXV/168/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie : ustanowienia pomników przyrody

 
2287

nr XXV/169/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

 
2288

nr XVI/166/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie : wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.

 
2289

nr XXIV/133/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz na II półrocze 2008.

 
2290

nr XVII/109/08 Rady Gminy Damasławek z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Damasławek.

 
2291

nr XIV/80/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 
2292

nr XIV/81/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Mieleszyn.

 
2293

nr XIX/173/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie : uznania za pomnik przyrody

 
2294

nr XIX/178/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Murowana Goślina"

 
2295

nr XXIV/272/08 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/24/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty miejscowej.

 
2296

nr XXXIII/279/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie : nadania nazwy ulicy.

 
2297

nr XXXIII/292/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXVI/422/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Tarnowo Podgórne.

 
2298

nr 135/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie : zasad wynajmowania i zmiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo.

 
2299

nr XXII/165/08 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie : ustalenia sieci szkół prowadzonych przez Gminę Czarnków oraz granice ich obwodów.

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2300

XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.

 


POROZUMIENIA

 
2301

z dnia 28 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Kołaczkowo, w sprawie powierzenia Gminie Kołaczkowo wykonania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej.

 
2302

z dnia 30 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław, w sprawie powierzenia Gminie Miłosław wykonania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej.

 
2303

z dnia 29 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Pyzdry w sprawie powierzenia Gminie Pyzdry wykonania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej.

 


OGŁOSZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
2304

z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Piły.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 05.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:23