Dziennik nr 127 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 czerwca 2009 r.

Nr 127

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2089

nr 227/09 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2090

nr XXV/183/2009 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Kwilcz, dz. nr ewid. 94/2, 95/2; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 
2091

nr XXIII/158/2009 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych znajdujących się w obszarze Gminy Kołaczkowo

 
2092

nr XXXVI/232/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy

 
2093

nr XXXVI/233/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach

 
2094

nr XXXVI/242/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach miedzy ulicą Poznańską a obwodnicą miasta

 
2095

nr XXXVI/244/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiący własność Gminy Pniewy

 
2096

nr XXV/195/09 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

 
2097

nr LIV/719/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych sportowców

 
2098

nr LIV/720/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora

 
2099

nr LIV/725/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wschodni Klin Zieleni B" w Poznaniu

 
2100

nr LIV/726/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Michałowo-Sowice" w Poznaniu

 
2101

nr LIV/728/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom

 
2102

nr LIV/732/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu

 
2103

nr XXVII/255/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy parku położonego w Stęszewie

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2104

nr XXIX/228/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2105

aneks nr 1 A1/09 DFn 1028/09 z dnia 12 maja 2009 r. do porozumienia z dnia 5 marca 2009 r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2106

nr WN.I-8.0911-218/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. orzekające częściowa nieważność uchwały nr XXXVI/232/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy

 
2107

nr WN.Ka-5.0911-196/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXIII/172/09 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
2108

nr WN.I-2.0911-198/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXIX/228/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego

 
2109

nr WK.I.07-0911-214/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXV/183/09 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kwilcz: Kwilcz dz. nr ewid. 94/2, 95/2; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 
2110

nr WN.-7.0911-217/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXV/195/09 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2111

z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w 2009 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 08:47