Dziennik nr 149 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 8 września 2008 r.

Nr 149

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2630

nr XXII/280/2008 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowo - usługowych w rejonie ulicy Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły i Różanej w Pobiedziskach.

 
2631

nr XXIV/271/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Cukrowni" w Gnieźnie

 
2632

nr XXIV/273/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie

 
2633

nr XVI/112/2008 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

 
2634

nr XIV/11/2008 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Gizałki.

 
2635

nr XXV/255/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo - składowej w Żernikach Gm. Kórnik ( dz. nr ewid.: 43/8 , 43/9 , 43/4).

 
2636

nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Osiedla II" w Wągrowcu.

 
2637

nr XXI/126/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Kobylinie (zmiana panu)

 
2638

nr XIX/194/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr X/115/2003 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli , szkół podstawowych i gimnazjów miasta i gminy Stęszew.

 
2639

nr XXVI/168/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie : nadania nazw ulicom we wsi Zakrzewo.

 
2640

nr XXVI/169/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie : nadania nazw ulicom we wsi Dopiewiec.

 
2641

nr XVIII/ 124/2008 Rady Miejskiej W Tuliszkowie z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy , stanowiącej drogę wewnętrzną w mieście Tuliszków.

 
2642

nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Nądnia.

 
2643

nr XIX/ 174/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Strzyżewo.

 


POROZUMIENIA

 
2644

zawarte pomiędzy Starostą Nowotomyskim oraz Wójtem Gminy Miedzichowo z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

 
2645

zawarte pomiędzy Starostą Nowotomyskim oraz Wójtem Gminy Kuślin z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

 
2646

zawarte pomiędzy Starostą Nowotomyskim oraz Burmistrzem Nowego Tomyśla z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

 
2647

zawarte pomiędzy Starostą Nowotomyskim oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Lwówek z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

 
2648

zawarte pomiędzy Starostą Nowotomyskim oraz Burmistrzem Opalenicy z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

 
2649

zawarte pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Czermin z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie powierzenia realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu chodnika przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m. Pieruszyce dł. ok. 350 mb.

 
2650

aneks nr 3 z dnia 28 lipca 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2001 r. pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Poznańskim.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 08.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:03