Dziennik nr 27 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 6 marca 2008 r.

Nr 27

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY

 
549

nr 7/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostrzyn

 
550

nr 8/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rakoniewice

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
551

nr XLIV/441/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006 r. w sprawie Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych

 
552

nr XII/94/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie, część B, rejon ul. Wierzbowej, Bukowskiej i Grzybowej

 
553

nr IX/81/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 
554

nr IX/82/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/223/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 192, poz. 5297).

 
555

nr XIII/55/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
556

nr XIII/57/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
557

nr XVIII/86/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
558

nr XII/141/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Stęszew na rok 2008

 
559

nr XII/147/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
560

nr VIII/45/07 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
561

nr XV/74/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
562

nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
563

nr XIV/109/2007 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych

 
564

nr XVIII/123/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
565

nr XIV/83/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek na rok 2008"

 
566

nr XIV/83/2007 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek na rok 2008

 
567

nr XII/117/2007 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Łubowie, część działki nr ewid. 71/6

 
568

nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
569

nr XI/142/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni

 
570

nr XI/144/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września

 
571

nr XI/146/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 
572

nr XI/147/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września

 
573

nr XVII/103/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej

 


UCHWAŁA RADY POWIATÓW

 
574

nr XIII/58/07 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom w 2008 roku niektórych składników wynagrodzenia"

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY

 
575

nr 2/2008 Starosty Kępińskiego z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Kępińskiego

 


POROZUMIENIA

 
576

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r.

 
577

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Szamotulskim z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 
578

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Złotowskim z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
579

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Rawickim z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 
580

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Leszczyńskim z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 
581

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pilskim z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 
582

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Leszno z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 
583

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wrzesińskim z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 
584

między Gminą Gniezno, Miastem i Gmina Czerniejewo, Gminą Kiszkowo, Miastem i Gminą Kłecko, Gminą Łubowo, Gminą Niechanowo, Miastem i Gminą Trzemeszno, Gminą i Miastem Witkowo, Miastem i Gminą Września, Miastem i Gminą Nekla, Gminą Miłosław, Gminą Kołaczkowo, Gminą i Miastem Pyzdry z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie"

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 06.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:53