Dziennik nr 7 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 stycznia 2009 r.

Nr 7

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
120

nr XVIII/59/2008 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

 
121

nr XXI/162/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
122

nr XXI/163/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
123

nr XXI/164/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2009

 
124

nr XXI/165/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
125

nr XLVI/592/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Forcie VII w Poznaniu

 
126

nr XLVI/593/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Darniowa" w Poznaniu

 
127

nr XXII/141/08 Rady Gminy w Damasławku z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2009 roku nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Damasławek

 
128

nr XXII/142/08 Rady Gminy Damasławek z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokości i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia w 2009 roku

 
129

nr XXV/137/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy

 
130

nr XX/93/2008 Rady Miasta Obrzycko z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Obrzycko

 
131

nr XX/95/2008 Rady Miasta Obrzycko z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2009

 
132

nr XXI/140/08 Rady Gminy Pakosław z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
133

nr XXXI/240/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkłach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl na rok 2009

 
134

nr XXXI/241/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl na rok 2009

 
135

nr XXXI/245/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zwolnienia od opłat od niektórych zgłoszeń zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
136

nr XXVI/211/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 


POROZUMIENIE

 
137

zawarte w dniu 9 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Powiatem ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Ostrzeszowski Powiatowi Ostrowskiemu prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrzeszowski

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
138

z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:28