Zarządzenie nr 117/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz dla kandydatów na wykładowców i wykładowców nauki jazdy