Wyniki naborów 2016

Wyniki naborów na poszczególne stanowiska publikowane są według numerów referencyjnych:

1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16, 17/16, 18/16, 19/16, 20/16, 21/1622/16, 23/16, 24/16, 25/16, 26/16, 27/16, 28/16, 29/16, 30/16, 31/16, 32/16, 33/16, 34/16, 35/16, 36/14, 37/1638/16, 39/16, 40/16, 41/16, 42/16, 43/16, 44/16, 45/16, 46/16, 47/16, 48/16,49/16, 50/16, 52/16, 53/16, 54/16, 55/16, 56/16, 57/16, 58/16, 59/16, 60/16, 61/16, 62/16, 63/16, 64/16, 65/16, 66/16,67/16, 68/16, 69/16, 70/16, 71/16, 72/1673/16, 74/16, 75/16, 76/16, 77/16, 78/16,  79/1680/16, 81/16, 82/16, 83/16, 84/16, 85/16, 86/16 87/16, 88/16, 89/16, 90/16, 91/16, 92/16, 93/16, 94/16 95/16, 96/16, 97/16, 98/16, 99/16,  100/16,  101/16,  102/16,  103/16  104/16  105/16, 106/16  107/16,  108/16,  109/16, 110/16  111/16  112/16,  113/16 114/16 115/16,  116/16  117/16,  118/16,  119/16,  120/16,  121/16, 122/16,  123/16,  124/16,  125/16,  126/16,   127/16 128/16 129/16,  130/16,  131/16, 132/16,  133/16 134/16,  135/16,  136/16,  137/16, 138/16,  140/16141/16 142/16,  143/16,  144/16,  145/16 146/16,  147/16,  148/16,  149/16,  150/16,  151/16 152/16,  153/16,  154/16 155/16,  156/16,  157/16  158/16

Ogłoszenie nr ref.: 1/16
Data ukazania się ogłoszenia: 22-01-2016
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 08-03-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: KAMILA ARYS, miejsce zamieszkania: Marianowo
2.
Data publikacji wyniku: 08-03-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: NATALIA BIGOTT, miejsce zamieszkania: Poznań
3.
Data publikacji wyniku: 08-03-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MICHAŁ KACZMAREK, miejsce zamieszkania: Poznań
4.
Data publikacji wyniku: 08-03-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MICHAŁ KOŁOSOWSKI, miejsce zamieszkania: Poznań
5.
Data publikacji wyniku: 08-03-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: PATRYCJA WILIŃSKA, miejsce zamieszkania: Wronki

Ogłoszenie nr ref.: 2/16
Data ukazania się ogłoszenia: 19-01-2016
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kontroli jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kontroli świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – Delegatura w Lesznie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 3/16
Data ukazania się ogłoszenia: 20-01-2016
Na stanowisko: referent prawny ds. kontroli
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 08-03-2016
Wybrany kandydat: Imię i nazwisko: SŁAWOMIR SZADY, miejsce zamieszkania: Kramsk

Ogłoszenie nr ref.: 4/16
Data ukazania się ogłoszenia: 29-01-2016
Na stanowisko: starszy informatyk ds. obsługi informatycznej Delegatury
w Biurze Obsługi i Informatyki – Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 5/16
Data ukazania się ogłoszenia: 02-02-2016
Na stanowisko: starszy specjalista ds. obsługi programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zakresu należącego do Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 22-03-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: DOMINIKA RATAJSKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 6/16
Data ukazania się ogłoszenia: 04-02-2016
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 7/16
Data ukazania się ogłoszenia: 04-02-2016
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 8/16
Data ukazania się ogłoszenia: 04-02-2016
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 9/16
Data ukazania się ogłoszenia: 04-02-2016
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 10/16
Data ukazania się ogłoszenia: 01-12-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 11/16
Data ukazania się ogłoszenia: 04-02-2016
Na stanowisko: specjalista ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 12/16
Data ukazania się ogłoszenia: 01-02-2016
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. współpracy z gminami, powiatami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 08-03-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: IZABELA WIŚNIEWSKA, miejsce zamieszkania: Pobiedziska

Ogłoszenie nr ref.: 13/16
Data ukazania się ogłoszenia: 18-02-2016
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 14/16
Data ukazania się ogłoszenia: 18-02-2016
Na stanowisko: referent prawny ds. nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 30-03-2016
Wybrany kandydat:
Imię i nazwisko: MARIA SWOBODA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 15/16
Data ukazania się ogłoszenia: 18-02-2016
Na stanowisko: referent prawny ds. kontroli
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 30-03-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: AGATA STOPKIEWICZ, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 16/16
Data ukazania się ogłoszenia: 24-02-2016
Na stanowisko: kierowca
w Biurze Obsługi i Informatyki
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 05-04-2016
Wybrany kandydat:
Imię i nazwisko: RAFAŁ ORCZYKOWSKI, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 17/16
Data ukazania się ogłoszenia: 01-03-2016
Na stanowisko: radca prawny ds. prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: anulowano nabór
Uzasadnienie:
Nabór anulowano w związku z obsadzeniem stanowiska pracy będącego przedmiotem naboru w trybie przeniesienia wewnętrznego członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w urzędzie.

Ogłoszenie nr ref. 18/16
Data ukazania się ogłoszenia: 04-03-2016
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 13-04-2016
Wybrany kandydat:

imię i nazwisko: MARTA ZDZIESZYŃSKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 19/16
Data ukazania się ogłoszenia: 15-03-2016
Na stanowisko: starszy inspektor ds. realizacji wniosków i obsługi systemów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 25-04-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MARTA BÓL, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 20/16
Data ukazania się ogłoszenia: 15-03-2016
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 02-05-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: JULIA KONIECZNA, miejsce zamieszkania: Czerwonak

Ogłoszenie nr ref.: 21/16
Data ukazania się ogłoszenia: 17-03-2016
Na stanowisko: starszy informatyk ds. obsługi informatycznej delegatury
w Biurze Obsługi i Informatyki – Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 22/16
Data ukazania się ogłoszenia: 15-03-2016
Na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki ds. inwestycji w ochronie zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 23/16
Data ukazania się ogłoszenia: 06-04-2016
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
- Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 20-05-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: SZYMON PERTEK, miejsce zamieszkania: Szamotuły

Ogłoszenie nr ref.: 24/16
Data ukazania się ogłoszenia: 23-03-2016
Na stanowisko: specjalista ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 26-04-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ELŻBIETA ALBRECHT
miejsce zamieszkania: Konin

Ogłoszenie nr ref.: 25/16
Data ukazania się ogłoszenia: 23-03-2016
Na stanowisko: referent prawny do spraw prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia
oraz gospodarki gruntami rolnymi
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 26/16
Data ukazania się ogłoszenia: 21-03-2016
Na stanowisko: specjalista ds. ewidencji wpłat z tytułu mandatów karnych kredytowanych w Wydziale Finansów i Budżetu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 27/16
Data ukazania się ogłoszenia: 21-03-2016
Na stanowisko: specjalista ds. wystawiania tytułów wykonawczych
w Wydziale Finansów i Budżetu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 28/16
Data ukazania się ogłoszenia: 24-03-2016
Na stanowisko: zastępca kierownika oddziału
w Biurze Obsługi i Informatyki
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 01-06-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: RENATA KUBIAK
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 29/16
Data ukazania się ogłoszenia: 30-03-2016
Na stanowisko: starszy specjalista ds. zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 25-04-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: JERZY PAWEŁ MUSZYŃSKI
miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 25-04-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: PIOTR PŁOŃSKI
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 30/16
Data ukazania się ogłoszenia: 20-04-2016
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – Delegatura w Lesznie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

Ogłoszenie nr ref.: 31/16
Data ukazania się ogłoszenia: 30-03-2016
Na stanowisko: inspektor ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 04-05-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ALICJA KLUCZYŃSKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 32/16
Data ukazania się ogłoszenia: 08-04-2016
Na stanowisko: inspektor ds. związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 33/16
Data ukazania się ogłoszenia: 31-03-2016
Na stanowisko: starszy specjalista ds. korespondencji, patronatów i komitetów honorowych
oraz wystąpień w Biurze Wojewody
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 24-05-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ANNA MARIA FRYCA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 34/16
Data ukazania się ogłoszenia: 31-03-2016
Na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 28-04-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: JOANNA PIASECKA-GIRGUŚ
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 35/16
Data ukazania się ogłoszenia: 25-04-2016
Na stanowisko: starszy specjalista ds. nadzoru w zakresie komunikacji
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 30-06-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: JERZY WIATR
miejsce zamieszkania: Złotniki

Ogłoszenie nr ref.: 36/16
Data ukazania się ogłoszenia: 22-04-2016
Na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki ds. kierowania delegaturą urzędu oraz kierowania stanowiskiem organizacyjno-administracyjnym
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym  - Delegatura w Lesznie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 13-06-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ZENON JÓŹWIAK, miejsce zamieszkania: Leszno

Ogłoszenie nr ref. 37/16
Data ukazania się ogłoszenia: 22-04-2016
Na stanowisko: specjalista ds. obsługi sekretariatu wojewody
w Gabinecie Wojewody
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 01-08-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ANNA KARCZEWSKA
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 38/16
Data ukazania się ogłoszenia: 09-05-2016
Na stanowisko: inspektor ds. sekretarskich i administracyjno-archiwalnych
w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 14-06-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ANNA SYLWIANA NAWROCKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 39/16
Data ukazania się ogłoszenia: 09-05-2016
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-06-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MACIEJ GRYGLASZEWSKI, miejsce zamieszkania: Białystok
2.
Data publikacji wyniku: 23-06-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: WERONIKA MROSKOWIAK, miejsce zamieszkania: Zbarzewo

Ogłoszenie nr ref.: 40/16
Data ukazania się ogłoszenia: 09-05-2016
Na stanowisko: starszy specjalista przyjmowania wniosków
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 10-06-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ANNA PERKOWSKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 41/16
Data ukazania się ogłoszenia: 10-05-2016
Na stanowisko: referent prawny ds. orzecznictwa w zakresie nieruchomości
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 42/16
Data ukazania się ogłoszenia: 10-05-2016
Na stanowisko: referent prawny referenta prawnego ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 43/16
Data ukazania się ogłoszenia: 11-05-2016
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. postępowań sądowych, kontroli w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności oraz sygnałów obywatelskich
w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-06-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: AGNIESZKA LISEK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 44/16
Data ukazania się ogłoszenia: 19-05-2016
Na stanowisko: starszy inspektor ds. protokołowania posiedzeń składów orzekających oraz organizowania badań specjalistycznych
w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-06-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: BEATA BARTKOWIAK-KACZMAREK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 45/16
Data ukazania się ogłoszenia: 11-05-2016
Na stanowisko: elektryk
w Biurze Obsługi i Informatyki
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-06-2016
Wybrany kandydat:
Imię i nazwisko: MICHAŁ NOWAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 46/16
Data ukazania się ogłoszenia: 11-05-2016
Na stanowisko: lekarz koordynator ratownictwa medycznego ds. systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-06-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: JAN FLIEGER, miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 23-06-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: PIOTR KUDEŁKA, miejsce zamieszkania: Dąbrówka Leśna

Ogłoszenie nr ref.: 47/16
Data ukazania się ogłoszenia: 23-05-2016
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 48/16
Data ukazania się ogłoszenia: 19-05-2016
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 13-07-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: BOŻENA MARCINKOWSKA, miejsce zamieszkania: Mosina
2.
Data publikacji wyniku: 13-07-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MICHAŁ REGUS, miejsce zamieszkania: Fabianów

Ogłoszenie nr ref.: 49/16
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy  Ogłoszenie nr ref.: 49/16
Data ukazania się ogłoszenia: 19-05-2016
Na stanowisko: starszy serwisant urządzeń elektronicznych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: decyzja kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

Ogłoszenie nr ref.: 50/16
Data ukazania się ogłoszenia: 19-05-2016
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań egzekucyjnych
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 52/16
Data ukazania się ogłoszenia: 07-06-2016
Na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 12-07-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: DAMIAN MICHALEWICZ, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 53/16
Data ukazania się ogłoszenia: 08-06-2016
Na stanowisko: starszy inspektor do spraw: protokołowania posiedzeń składów orzekających w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu nr ref. 53/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 21-07-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: DAGMARA BŁASZCZYK-OWCZAREK, miejsce zamieszkania: Kicin
2.
Data publikacji wyniku: 21-07-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: BOŻENA STRZYKAŁA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 54/16
Data ukazania się ogłoszenia: 09-06-2016
Na stanowisko: strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 55/16
Data ukazania się ogłoszenia: 10-06-2016
Na stanowisko: referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 55/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 21-07-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MARTA NIETOPIEL, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 56/16
Data ukazania się ogłoszenia: 10-06-2016
Na stanowisko: starszy informatyk do spraw: obsługi informatycznej Delegatury w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 22-07-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ARTUR WASIAK, miejsce zamieszkania: Konin

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-06-16
DATA OGŁOSZENIA: 16 czerwca 2016
DATA WYNIKU: 12 sierpnia 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: specjalista do spraw: administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 57/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-06-16
DATA OGŁOSZENIA: 16 czerwca 2016
DATA WYNIKU: 05 sierpnia 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 58/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:
Monika Antkowiak    Kościan

Ogłoszenie nr ref.: 59/16
Nazwa stanowiska: inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 59/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

Ogłoszenie nr ref.: 60/16
Data ukazania się ogłoszenia: 17-06-2016
Na stanowisko: starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 60/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 25-07-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 61/16
Data ukazania się ogłoszenia: 24-06-2016
Na stanowisko: starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 61/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 29-07-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: PAULINA IRACKA, miejsce zamieszkania: Uścikówiec
2.
Data publikacji wyniku: 29-07-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: DOMINIKA COFTA, miejsce zamieszkania: Puszczykowo

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-06-27
DATA OGŁOSZENIA: 27 czerwca 2016
DATA WYNIKU: 04 sierpnia 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: inspektor wojewódzki do spraw: planowania cywilnego oraz współpracy z innymi podmiotami zarządzania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 62/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY: Marcin Jęczmionka,   Swarzędz

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-06-28
DATA OGŁOSZENIA: 28 czerwca 2016
DATA WYNIKU: 08 sierpnia 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: zastępca kierownika oddziału do spraw: kierowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 63/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-20
DATA OGŁOSZENIA: 20 lipca 2016
DATA WYNIKU: 10 sierpnia 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań egzekucyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 64/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY: Julia Kujawa, Poznań

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Ogłoszenie nr ref.: 65/16
Data ukazania się ogłoszenia: 29-06-2016
Na stanowisko: kierowca
w Biurze Obsługi i Informatyki
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-01
DATA OGŁOSZENIA: 01 lipca 2016
DATA WYNIKU: 04 sierpnia 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 66/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:  Łukasz Zatoń    Szamotuły

Ogłoszenie nr ref.: 67/16
Data ukazania się ogłoszenia: 22-07-2016
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 01-09-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: KRZYSZTOF HOLZER, miejsce zamieszkania: Wronki

2.
Data publikacji wyniku: 01-09-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: DOMINIKA VIOLETTA NOWAK. miejsce zamieszkania: Poznań

3.
Data publikacji wyniku: 01-09-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: KRZYSZTOF OSIŃSKI, miejsce zamieszkania: Poznań

4.
Data publikacji wyniku: 01-09-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: TOMASZ SZYMKOWIAK, miejsce zamieszkania: Opalenica

5.
Data publikacji wyniku: 01-09-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: SYLWIA WOŹNIAK, miejsce zamieszkania: Poznań

6.
Data publikacji wyniku: 01-09-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: JAROSŁAW ZJAWIŃSKI, miejsce zamieszkania: Poznań

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-25
DATA OGŁOSZENIA: 25 lipca 2016
DATA WYNIKU: 13 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
inspektor do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach nr ref. 68/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:
Bartłomiej Kaczmarek    Szamotuły

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-25
DATA OGŁOSZENIA: 25 lipca 2016
DATA WYNIKU: 26 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: inspektor wojewódzki do spraw: ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędów Stanu Cywilnego i spraw wojskowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 69/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY: Adam Radziński    Piła

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-28
DATA OGŁOSZENIA: 28 lipca 2016
DATA WYNIKU: 13 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 70/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:
Mateusz Zajączek    Janowiec Wlkp.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-27
DATA OGŁOSZENIA: 27 lipca 2016
DATA WYNIKU: 12 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
inspektor wojewódzki
do spraw: zagrożeń technicznych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 71/16

Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-28
DATA OGŁOSZENIA: 28 lipca 2016
DATA WYNIKU: 12 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
starszy inspektor wojewódzki
do spraw: obywatelstwa
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 72/16

Nazwa urzędu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
brak ofert kandydatek/kandydatów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-28
DATA OGŁOSZENIA: 28 lipca 2016
DATA WYNIKU: 05 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
starszy specjalista
do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 73/16

Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY: Dominika Cieśla    Poznań

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-28
DATA OGŁOSZENIA: 28 lipca 2016
DATA WYNIKU: 12 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
starszy specjalista
do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 74/16

Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-28
DATA OGŁOSZENIA: 28 lipca 2016
DATA WYNIKU: 12 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
starszy specjalista
do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 75/16

Nazwa urzędu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-28
DATA OGŁOSZENIA: 28 lipca 2016
DATA WYNIKU: 29 sierpnia 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: specjalista do spraw: przygotowywania wystąpień wojewody oraz obsługi organizacyjnej spotkań wojewody i wicewojewody w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 76/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:
Łukasz Nowicki    Poznań

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-07-29
DATA OGŁOSZENIA: 29 lipca 2016
DATA WYNIKU: 05 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 77/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:  Joanna Szymalak    Kościan

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-08-03
DATA OGŁOSZENIA: 03 sierpnia 2016
DATA WYNIKU: 12 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
starszy specjalista
do spraw: przyjmowania wniosków
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 78/16

Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:
Marta Pawlik    Poznań

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-08-05
DATA OGŁOSZENIA: 05 sierpnia 2016
DATA WYNIKU: 19 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 80/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:
Tomasz Olejnik    Kościan

Ogłoszenie nr ref.: 81/16
Data ukazania się ogłoszenia: 05-08-2016
Na stanowisko: strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 04-09-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MICHAŁ TYS
miejsce zamieszkania: Poznań

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-08-11
DATA OGŁOSZENIA: 11 sierpnia 2016
DATA WYNIKU: 12 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
inspektor wojewódzki
do spraw: kontroli
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu - Delegatura w Lesznie nr ref. 82/16

Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-09-01
DATA OGŁOSZENIA: 01 września 2016
DATA WYNIKU: 04 października 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
starszy specjalista
do spraw: kontroli wewnętrznej
w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 83/16

Nazwa urzędu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-08-18
DATA OGŁOSZENIA: 18 sierpnia 2016
DATA WYNIKU: 29 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
referent prawny
do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 84/16

Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-09-06
DATA OGŁOSZENIA: 06 września 2016
DATA WYNIKU: 07 października 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: starszy specjalista do spraw: realizacji, kontroli i monitoringu projektów w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 85/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY: Agnieszka Wiatr, Swarzędz

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-08-18
DATA OGŁOSZENIA: 18 sierpnia 2016
DATA WYNIKU: 23 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
inspektor wojewódzki do spraw: postępowań sądowych, sygnałów obywatelskich i kontroli w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim WUW w Poznaniu nr ref. 86/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-08-18
DATA OGŁOSZENIA: 18 sierpnia 2016
DATA WYNIKU: 12 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
inspektor wojewódzki
do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 88/16
Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy  Ogłoszenie nr ref.: 90/16
Data ukazania się ogłoszenia: 19-08-2016
Na stanowisko:
operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-09-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: JOANNA FERBER, miejsce zamieszkania: Poznań

2.
Data publikacji wyniku: 23-09-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: PRZEMYSŁAW GÓRECKI miejsce zamieszkania: Poznań

3.
Data publikacji wyniku: 23-09-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MACIEJ JANKOWSKI miejsce zamieszkania: Poznań

4.
Data publikacji wyniku: 23-09-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: BARBARA KLATT miejsce zamieszkania: Janikowo

5.
Data publikacji wyniku: 23-09-2016
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: ADAM KOSMALA miejsce zamieszkania: Poznań

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-08-26
DATA OGŁOSZENIA: 26 sierpnia 2016
DATA WYNIKU: 26 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
starszy specjalista do spraw: zagrożeń technicznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 91/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY: Katarzyna Lisiecka    Poznań

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-08-26
DATA OGŁOSZENIA: 26 sierpnia 2016
DATA WYNIKU: 29 września 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
inspektor wojewódzki
do spraw: bezpieczeństwa imprez masowych, obsługi Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 92/16

Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:
Grzegorz Demboryński    Poznań

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-08-30
DATA OGŁOSZENIA: 30 sierpnia 2016
DATA WYNIKU: 10 października 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 93/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY: Romina Maria Łachajczak,Poznań

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-08-30
DATA OGŁOSZENIA: 30 sierpnia 2016
DATA WYNIKU: 10 października 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: starszy specjalista do spraw: zaproszeń i pobytu obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 94/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY: Agata Kędzierska, Posada

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-09-05
DATA OGŁOSZENIA: 05 września 2016
DATA WYNIKU: 12 października 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: starszy specjalista do spraw: statystyki, profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 96/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:
Agata Liberska    Zalasewo

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-09-05
DATA OGŁOSZENIA: 05 września 2016
DATA WYNIKU: 10 października 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska: starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 98/16
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY: Paulina Poniedziałek, Poznań

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 2016-09-09
DATA OGŁOSZENIA: 09 września 2016
DATA WYNIKU: 04 października 2016
STATUS: koniec naboru
Nazwa stanowiska:
inspektor wojewódzki
do spraw: zamówień publicznych
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 99/16

Nazwa urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY:
Krzysztof Marciniak    Poznań

Autor: Marcin Kowalski
Data utworzenia: 08.03.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.03.2017 - 07:43