Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
124/21 23.11.2021 PDF icon specjalista ds. jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 124/21 (77,22 KB) 29.11.2021 Pobierz
123/11 22.11.2021 PDF icon starszy specjalista ds. prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 123/21 (77,2 KB) 29.11.2021 Pobierz
122/21 22.11.2021 PDF icon inspektor ds. kontaktów z kościołami i związkami wyznaniowymi, Systemu Rejestrów Państwowych oraz współpracy z organami gmin w zakresie odznaczeń, listów gratulacyjnych oraz druków ścisłego zachowania w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 122/21 (77,37 KB) 02.12.2021
121/21 19.11.2021 PDF icon referent prawny ds. nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 121/21 (69,41 KB) 29.11.2021
120/21 19.11.2021 PDF icon starszy specjalista ds. planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 120/21 (68,67 KB) 29.11.2021
119/21 17.11.2021 PDF icon starszy specjalista ds. wspomagania audytu wewnętrznego (asystent audytora wewnętrznego) w Zespole Audytu Wewnętrznego WUW w Poznaniu nr ref. 119/21 (69,96 KB) 29.11.2021
118/21 17.11.2021 PDF icon starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 118/21 (69,14 KB) 29.11.2021
117/21 04.11.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 117/21 (69,36 KB) 15.11.2021
116/21 04.11.2021 PDF icon młodszy specjalista ds. komunikacji i transportu w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 116/21 (69,2 KB) 15.11.2021
115/21 04.11.2021 PDF icon specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 115/21 (69,1 KB) 15.11.2021

Strony