Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 21.11.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
180/18 31.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 180/18 13.11.2018
179/18 24.10.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 179/18 05.11.2018
178/18 24.10.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: postępowań sądowych, sygnałów obywatelskich, szkoleń oraz kontroli w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim 05.11.2018
177/18 15.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 177/18 25.10.2018
176/18 15.10.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 176/18 25.10.2018 Pobierz
175/18 15.10.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 175/18 25.10.2018 Pobierz
174/18 15.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 174/18 25.10.2018
173/18 15.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji i obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 173/18 25.10.2018
172/18 01.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 172/18 11.10.2018 Pobierz
171/18 01.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 171/18 11.10.2018 Pobierz

Strony