Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 20.09.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
95/17 13.09.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 95/17 25.09.2017
94/17 11.09.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw obsługi programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 94/17 21.09.2017
93/17 11.09.2017 Plik starszy specjalista do spraw ewidencji majątku w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 93/17 21.09.2017
92/17 08.09.2017 Plik starszy specjalista do spraw: windykacji oraz rozliczania należności z tytułu dochodów budżetowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 92/17 18.09.2017
91/17 08.09.2017 Microsoft Office document icon operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 91/17 22.09.2017
90/17 31.08.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: współpracy z gminami, powiatami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej, programu wieloletniego „Senior+”, uruchamiania rezerw ogólnych w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 90/17 11.09.2017 Pobierz
89/17 31.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 89/17 11.09.2017
88/17 28.08.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 88/17 07.09.2017
87/17 28.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 87/17 07.09.2017
86/17 28.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 86/17 07.09.2017 Pobierz

Strony

Subskrybuj Oferty pracy