Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.11.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
101/17 19.09.2017 Plik starszy specjalista do spraw: archiwizacji w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 101/17 29.09.2017 Pobierz
102/17 15.09.2017 Plik starszy specjalista do spraw współpracy z gminami, powiatami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 102/17 25.09.2017
100/17 15.09.2017 Plik główny specjalista do spraw zarządzania funduszem wynagrodzeń osobowych i sprawozdawczości w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 100/17 25.09.2017 Pobierz
99/17 14.09.2017 Plik referent prawny do spraw orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 99/17 25.09.2017 Pobierz
98/17 14.09.2017 Plik referent prawny do spraw orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 98/17 25.09.2017 Pobierz
97/17 14.09.2017 Plik referent prawny do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 97/17 25.09.2017 Pobierz
96/17 13.09.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 96/17 25.09.2017 Pobierz
95/17 13.09.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 95/17 25.09.2017 Pobierz
94/17 11.09.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw obsługi programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 94/17 21.09.2017 Pobierz
93/17 11.09.2017 Plik starszy specjalista do spraw ewidencji majątku w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 93/17 21.09.2017 Pobierz

Strony