Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 26.02.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
164/19 22.10.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 164/19 04.11.2019 Pobierz
163/19 22.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: nienależnie pobranych świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 163/19 04.11.2019 Pobierz
162/19 22.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 162/19 04.11.2019 Pobierz
161/19 21.10.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 161/19 31.10.2019 Pobierz
160/19 21.10.2019 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 160/19 31.10.2019 Pobierz
159/19 21.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: archiwizacji w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 159/19 31.10.2019 Pobierz
158/19 18.10.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 158/19 28.10.2019 Pobierz
157/19 18.10.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 157/19 28.10.2019 Pobierz
156/19 16.10.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 156/19 28.10.2019 Pobierz
155/19 16.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: sprawozdawczości oraz księgowości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 155/19 28.10.2019 Pobierz

Strony