Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk odwiedził dziś powiat gostyński, gdzie spotkał się ze starostą Robertem Marcinkowskim, wójtami, burmistrzami oraz przewodniczącymi rad gmin. Była to kolejna wizyta w ramach wcześniej zapowiadanych spotkań wojewody z samorządami w Wielkopolsce.

W Powierciu odbyło się dziś "Powiatowe Forum Kobiet Gospodarnych" organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Radę Powiatową w Kole. W wydarzeniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, która podczas swojego wystąpienia podkreśliła rolę kobiet nie tylko w życiu zawodowym, lecz również patriotycznym.

Szpital w Szamotułach będzie prowadził badania nowym tomografem komputerowym. Dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości blisko dwóch milionów złotych, starostwo powiatowe mogło zakupić nowy sprzęt. W uroczystym przekazaniu tomografu uczestniczył wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Wśród zaproszonych gości obecni byli także: wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, posłowie oraz samorządowcy.

Ze starostami wielkopolskich powiatów spotkał się dziś wojewoda Łukasz Mikołajczyk. Podczas Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego omawiano między innymi zagadnienia dotyczące zagrożeń epidemiologicznych oraz rozwoju infrastruktury drogowej w oparciu o realizowane rządowe programy.

Najbardziej wysunięta na północ województwa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu w powiecie złotowskim otrzymała dziś nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W oficjalnym przekazaniu wozu strażakom uczestniczył wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek.

Strony