Wydarzenia bieżące

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła wizytę w gminach Perzów i Pleszew. Samorządy podpisały umowy na dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji drogowych.

Moment podpisania umowy.

W siedzibie starostwa powiatowego w Kole, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wraz ze starostą kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem podpisali umowę na dofinansowanie zakupu windy do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Kole. W uroczystości udział wzięli również posłowie na Sejm - Witold Czarnecki, Ryszard Bartosik i Leszek Galemba.

Dzięki rządowemu wsparciu drogi powiatowe oraz gminne wschodniej Wielkopolski doczekają się modernizacji. Uroczystość podpisania umów o udzielenie dotacji z budżetu państwa z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg oraz siedmiu samorządów odbyła się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

Wicewojewoda podczas wideokonferencji z samorządami w sprawie suszy.

Podczas poświęconej suszy wideokonferencji z udziałem przedstawicieli samorządów wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg zwróciła się z apelem o intensyfikację prac komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji zajmujących się rolnictwem.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w uroczystości rozpoczęcia wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny. Realizacja zadania ma pozwolić miastu Koło planować kolejne inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Strony