Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2009 roku, cz. 5. [poz. 401-500]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2009 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
401 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 26.10-27.10.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
402 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Miejski w Czarnkowie, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków 22.10-23.10.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
403 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy Kawęczyn, 62-704 Kawęczyn 27.10-30.10.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
404 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2,
63-800 Gostyń
23.10.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
405

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel 07.10-20.10.09 Wydział Finansów i Budżetu
406

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin 08.10-21.10.09 przedłużono do 27.10.09 Wydział Finansów i Budżetu
407

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów 08.10-23.10.09 Wydział Finansów i Budżetu
408 W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4,
62-700 Turek
26.10-30.10.09 Wydział Polityki Społecznej
409 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 19.10-20.10.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
410

W zakresie wyjaśnienia skargi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku, ul. Chopina, 12, 62-511 Kramsk 12.10-16.10.09 Wydział Polityki Społecznej
411

W zakresie wyjaśnienia skargi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, Rynek 19, 64-520 Obrzycko 07.10-14.10.09 Wydział Polityki Społecznej
412

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1,
62-020 Swarzędz
12.10-27.10.09 przedłużono 13.11.09 Wydział Finansów i Budżetu
413 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno 16.10.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
414 W zakresie rozliczenia środków przekazanych na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, ul. Kobylińska 10a 14.10-19.10.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
415

W zakresie monitorowania realizacji programu naprawczego oraz przestrzegania praw dzieci niepełnosprawnych

Pogotowie Opiekuńcze w Koninie, ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin 13.10-28.10.09 Wydział Polityki Społecznej
416

W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie, ul. Szeligowskiego 1, 62-510 Konin 16.10-30.10.09 Wydział Polityki Społecznej
417

W zakresie wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Caritas Diecezji Kaliskiej, ul. Prosta 1a, 62-800 Kalisz 19.10-31.10.09 Wydział Polityki Społecznej
418

W zakresie wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Fundacja edukacyjna Pro Musica, ul. Grota Roweckiego 5, 64-100 Leszno 23.10-31.10.09 Wydział Polityki Społecznej
419

Projekt realizowany w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych z budynkiem sanitarno – szatniowym w miejscowości Napachanie” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 16.10-20.10.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
420 W zakresie oceny stanu BHP i PPOŻ oraz ochrony mienia w przedsiębiorstwie państwowym Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kole, ul. Toruńska 70 26.10-27.10.09 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
421 w zakresie rozliczenia środków przekazanych na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie 21.10-23.10.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
422

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Śremie, Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem  20.10-30.10.09 Wydział Finansów i Budżetu
423

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy Czempiń, ul. 24 Stycznia 25,
64-020 Czempiń
19.10-30.10.09 Wydział Finansów i Budżetu
424

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Ujściu, pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście 19.10-03.11.09 Wydział Finansów i Budżetu
425

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec 16.10-29.10.09 Wydział Finansów i Budżetu
426

W zakresie projektu realizowanego przez Gminę w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011” pn. „Rozwój obszaru aktywizacji gospodarczej i poprawa ruchu drogowego w gminie Oborniki poprzez budowę systemu komunikacyjnego w ciągu dróg gminnych i powiatowych – ciąg ul. Towarowej, tj. droga gminna Oborniki – Rożnowo” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy Oborniki, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 76,
62-600 Oborniki
21.10-26.10.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
427

W zakresie projektu realizowanego przez Gminę w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” pn. „Moje Boisko – Orlik 2012 „ w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo 21.10-23.10.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
428

W zakresie kontroli dotyczącej trwałości projektu nr Z/2.30/III/3.1/251/04 „budowa kanalizacji w Gminie Jaraczewo – etap II w miejscowościach – Góra, Łobez, Jaraczewo”

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Gminy w Jaraczewie, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo 22.10-30.10.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
429

W zakresie kontroli dotyczącej trwałości projektu nr Z/2.30/III/3.2/196/04 „Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Siedlemin – Potarzyca w gminie Jarocin”

[pobierz zalecenia pokontrolne]

Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin 22.10-30.10.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
430 W zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy  Ośrodek Szkolenia Kierowców „Akademia Jazdy” ul. Ratajczaka 26 w1/54, 61-815 Poznań 03.11-30.11.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
431

W zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia rertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Tłumacz przysięgły - Danuta Bucikiewicz 19.10.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
432

W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Mosinie, ul. 20 Października 1, 62-050 Mosina 26.10.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
433

W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska 21.10.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
434

Projekt pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ulicy Strumykowej w Gnieźnie” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno 27.10-29.10.2009 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
435

Projekt pn. „Budowa boisk sportowych w Koźminku ulica Nakwasińska, 62-840 Koźminek w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek 27.10-29.10.2009 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
436

W zakresie standardu usług świadczonych w domach pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Dom Pomocy Społecznej w Gnieźnie ul. Wrzesińska 21 22.10-27.11.09
przedłużono do 15.12.09
Wydział Polityki Społecznej
437 W zakresie wybranych elementów standardu usług w domach pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Św. Rocha 13 22.10-13.11.09 Wydział Polityki Społecznej
438

W zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Tłumacz przysięgły - Małgorzata Wieczorkiewicz 23.10-30.10.09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
439

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn 26.10-09.11.09 Wydział Finansów i Budżetu
440 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki 9.11-13.11.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
441

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Krobii, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 26.10-03.11.09 Wydział Polityki Społecznej
442 W zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy chronionej „PEAMCO” Materiały Budowlane Tomczak Spółka jawna, ul. Obrońców Lwowa 19, 64-100 Leszno 23.11-30.11.09  Wydział Polityki Społecznej
443 W zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Spółdzielnia Inwalidów „ROZWÓJ”, ul. Podmiejska 8, 63-900 Rawicz  03.11-10.11.09 Wydział Polityki Społecznej
444

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 30.10-17.11.09
przedłużono do 23.11.09
Wydział Finansów i Budżetu
445 W zakresie spełniania standardów usług rynku pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz. 314) Urząd Pracy w Kole, 62-600 Koło 04.11-23.11.09 Wydział Polityki Społecznej
446 W zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Koncesjonowany Zakład Ochrony Mienia i Usług Różnych, os. Słowackiego 9, 64-980 Trzcianka 09.11-13.11.09 Wydział Polityki Społecznej
447

W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I.-3.9016/2-6/07 z dnia 18.06.2007 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Fundacja „Scena Pobiedziska” w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska 30.10-13.11.09 Wydział Polityki Społecznej
448 Projekt pn. „Budowa kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012 we Lwówku” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek 2.11-5.11.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
449 W zakresie przebiegu realizacji inwestycji finansowej w ramach „Programu dla Odry 2006 – Program dla Warty” pod nazwą „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie – etap I” Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski 29.10-5.11.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
450

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków  2.11-17.11.09 Wydział Finansów i Budżetu
451

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo 9.11-23.11.09 Wydział Finansów i Budżetu
452

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie, pl. Wolności 19, 64-820 Szamocin 10.11-24.11.09  Wydział Finansów i Budżetu
453

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wlkp.  16.11-27.11.09 Wydział Finansów i Budżetu
454

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 9.11-23.11.09 Wydział Finansów i Budżetu
455 W zakresie ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski w Jarocinie  4.11-6.11.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
456 W zakresie zbadania określonego zagadnienia wynikającego z informacji pochodzących ze środków komunikacji społecznej Zakład pracy chronionej „DRAMERS” S.A., ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań, prowadzący również działalność w Rabowicach, ul. Olsztynowa 38 2.11-16.11.09 Wydział Polityki Społecznej
457 W zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92). Zakład pracy chronionej: Przedsiębiorswo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ADPAL” Adam Szczepaniak, ul. Przemysława 1, 63-720 Koźmin Wlkp 09.11-12.11.09 Wydział Polityki Społecznej
458 W zakresie oceny stanu BHP i PPOŻ oraz ochrony mienia w przedsiębiorstwie państwowym Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu, ul. Przybrzeżna 37 9.11-13.11.09 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
459

W zakresie przestrzegania standardów usług i kwalifikacji kadry

Dom Pomocy Społecznej w Pile ul. 1-go listopada 40, 64-920 Piła 12.11-30.11.09 Wydział Polityki Społecznej
460

W zakresie wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 12.11-19.11.09 Wydział Polityki Społecznej
461 W zakresie gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.  16.11-16.12.09 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
462

W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki 12.11.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
463

W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2008 r. 

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki 19.11.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
464

W zakresie projektu pn. „Moje Boisko” - Orlik 2012 w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Dopiewie ul. Leśna 1e, 62-070 Dopiewo 10.11-13.11.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
465

Projekt pn. „Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego wraz z zapleczem szatniowym w Plewiskach przy ul. Szkolnej” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Komornikach, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki  10.11.09-13.11.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
466 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy 16.11.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
467 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin 17.11-20.11.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
468 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 20.11.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
469 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim, ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wielkopolski 20.11.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
470 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk
 
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 23.11.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
471 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz 23.11-27.11.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
472 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie 20.11.2009  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
473 W zakresie oceny stanu BHP i PPOŻ oraz ochrony mienia w przedsiębiorstwie państwowym Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp., ul. Batorego 35 16.11-18.11.09 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
474 W zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zakład pracy Chronionej „BIRAMEX” Spółka z o. o. 60-319 Poznań, ul. Ptasia 28A 12.11- 13.11.09 Wydział Polityki Społecznej
475 W zakresie standardu usług świadczonych przez dom, w tym realizacji programu naprawczego oraz kwalifikacji kadry Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu ul. Zbąszyńska 8, 64-212 Siedlec 13.11- 27.11.09 Wydział Polityki Społecznej
476 W zakresie prawidłowości wydatkowania w 2008 r. środków finansowych przekazanych w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej Urząd Miasta i Gminy w Dolsku, ul. Plac Wyzwolenia 4 16.11- 25.11.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
477

W zakresie wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową PS.I-3.9016/5-68/08 z 01.07.2008r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” Bliżyce 4, 62-085 Skoki 27.11-14.12.09 Wydział Polityki Społecznej
478

W zakresie wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową PS.I-5.9016/8-5/08 z 15.10.2008r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. 11 Listopada 7a, 62-510 Konin 12.11-30.11.09 Wydział Polityki Społecznej
479

W zakresie wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową PS.I-2.9016/9-20/08 z 07.10.2008r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT, Rożnowice33, 64-610 Rogoźno  16.11- 30.11.09 Wydział Polityki Społecznej
480 W zakresie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy Kuźnica Grabowska 100, 63 -522 Kraszewice 16.11-20.11.09 Wydział Polityki Społecznej
481 W zakresie weryfikacji: poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej; realizacji obowiązków kontrolnych w 2009r.;realizacji obowiązków w obszarze informowania o nieprawidłowościch, analiza stosowania zasad dotyczących rejestrowania i aktualizacji danych KSI; badanie realizacji obowiązków w obszarze archiwizacji
[pobierz informację pokontrolną]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań 23.11-4.12.09 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
482

W zakresie sprawdzenia sposobu wykonywania zadań kontrolnych w zakresie organizacji i wykonywania kontroli oraz oceny prawidłowości sporządzania, sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pokontrolnej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań 16.11-23.11.09 przedłużono do 27.11.09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
483

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno 17.11-25.11.09 Wydział Finansów i Budżetu
484

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska 17.11- 26.11.09 Wydział Finansów i Budżetu
485

Projekt pn. Budowa boiska w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 16.11-20.11.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
486

Projekt pn. „Budowa nawierzchni drogowych w Mieście i Gminie Września” w zakresie jego finansowania i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 16.11-20.11.09 przedłużono do 25.11.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
487

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008

Urząd Miasta i Gminy Krzywin, Rynek 1, 64-010 Krzywiń 19.11- 04.12.09 Wydział Finansów i Budżetu
488 W zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zakład Pracy Chronionej - Drukarnia Waldemar Grzebyta ul. Kossaka 108, 64-920 Piła 23.11-27.11.09 Wydział Polityki Społecznej
489

W zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach o o których mowa w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Tłumacz przysięgły – Przemysław Kiliński 19.11-23.11.09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
490

W zakresie planowania, organizacji i prowadzenia kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz postanowień i decyzji do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań 30.11-11.12.09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
491 W zakresie przestrzegania warunków zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2008 z 29 września 2008 roku na nabywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego „SPEC ART” Jarosław Połczyński Gołańcz, ul. Smolary 17 26.11.2009 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
492 W zakresie spełniania standardów usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie, ul. Przemysława 7, 63-500 Ostrzeszów 25.11-11.12.09 Wydział Polityki Społecznej
493 W zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Spółdzielnia Inwalidów „POMOC”, 63-500 Ostrzeszów, ul. Powstańców Wlkp. 31 23.11-24.11.09 Wydział Polityki Społecznej
494

Projekt pn. Budowa kompleksu boisk w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” w Międzychodzie w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód  30.11-4.12.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
495

Projekt pn. Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 (NPPDL) w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 30.11-4.12.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
496 W zakresie wybranych elementów standardu usług  Dom Pomocy Społecznej w Pakówce z siedzibą pod adresem: Pakówka 42, 63-940 Bojanowo 23.11-30.11.09 Wydział Polityki Społecznej
497

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak 26.11-4.12.09 Wydział Polityki Społecznej
498 W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Odolanów, - realizacja zadania z zakresu prac remontowych i konserwacyjnych grobów wojennych realizowanych w roku 2008 ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie ul. Rynek 1, 63-430 Odolanów 3.12.2009 Wydział Polityki Społecznej
499 Wyjaśnienie zażalenia dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie ul. Kolejowa 25, 62-590 Golina 1.12-14.12.09 Wydział Polityki Społecznej
500 W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Krobia - realizacja zadania z zakresu prac remontowych i konserwacyjnych grobów wojennych realizowanych w roku 2008 ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego Urząd Gminy w Krobi ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 9.12.2009 Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 13.10.2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2020 - 09:32