Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 6. [poz. 501-529]

Treść archiwalna

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2017 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
501. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Urzad Miasta w Złotowie 2017-12-04 - 2017-12-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
502. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ALEKSANDER SOWIER GABINET LEKARSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY CHIRURGICZNE "SOWMED", SOW-WIND ul. Świt 47 60-375 Poznań 2017-12-04 - 2017-12-29 Wydział Zdrowia
503. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowane 9 lipca 2018 r.]
Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin Zamyślin, 64-400 Międzychód 2017-12-05 - 2017-12-31 Wydział Polityki Społecznej
504. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Barbara Szuman-Kubiak Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „PROVITA” 63-840 Krobia, ul. Poniecka 12A,  2017-12-05 - 2017-12-22 Wydział Zdrowia
505. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
GABINET LEKARSKI SCHMIDT BOŻENA, ul. Przemysłowa 9, 52-510 Konin 2017-12-05 - 2017-12-18 Wydział Zdrowia
506. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notatka z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PULM-MED LESZEK WŁODARCZYK, ul. Żeromskiego 35, 64-800 Chodzież 2017-12-06 - 2017-12-20 Wydział Zdrowia
507. uprawnienia,obowiązki i wymogi wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 28.02.2018 r.]
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko Stawnica 33a, 77-400 Złotów 2017-12-07 - 2017-12-20 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
508. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 10.04.2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Pile 2017-12-07 - 2017-12-20 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
509. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu  2017-12-06 - 2018-02-06 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
510. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kuślin 2017-12-07 - 2017-12-12 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
511. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
PIEtrYGA MARIA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZO-OKULISTYCZNA EUROMEDICUS-PIEtrYGA, ul. Wojskowa 1B/15 60-792 Poznań  2017-12-08 - 2017-12-22 Wydział Zdrowia
512. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Błażej Ciamciak 62-831 Korzeniew 116 2017-12-11 - 2017-12-22 Wydział Zdrowia
513. organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, wybrane zagadnienia z zakresu realizacji polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej oraz realizacja obowiązku określonego w art. 55 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 22.03.2018 r.]
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 2017-12-11 - 2018-01-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
514. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
Komplexmłyn Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 62 62-100 Wągrowiec 2017-12-08 - 2017-12-08 Wydział Polityki Społecznej
515. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 21.05.2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 2017-12-12 - 2017-12-13 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
516. spełnianie przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań, określonych w art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Autoster Dariusz Szwed Szosa Chełmińska 163 87-100 Toruń 2017-12-08 - 2017-12-08 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
517. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
H.WOŁOSZYŃSKA 1. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA 2. NZOZ CENtrUM MEDYCZNE ZDROWA KOBIETA ul. Kórnicka 24P.100 61-141 Poznań 2017-12-11 - 2017-12-29 Wydział Zdrowia
518. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 27.03.2018 r.]
Urząd Miejski w Puszczykowie 2017-12-13 - 2017-12-15 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
519. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA MULIMED M.DUSZYŃSKA, L. MALENDOWICZ - PORTALA SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Kilińskiego 5 62- 020 Swarzędz 2017-12-13 - 2017-12-29 Wydział Zdrowia
520. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[zalecenia pokontrolne, opublikowane 18 października 2018 r.]
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 2017-12-14 - 2018-01-31
przedłużona do 2018-02-28
Wydział Zdrowia
521. kontrola systemów informatycznych i rejestrów publicznych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 27.04.2018 r.]
Urząd Gminy Suchy Las 2017-12-15 - 2017-12-31 Biuro Obsługi i Informatyki
522. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 14.05.2018 r.]
Ochronka Franciszek
ul. Puławskiego 7
64-600 Oborniki
2017-12-14 - 2018-01-31 Wydział Polityki Społecznej
523. kontrola systemów informatycznych i rejestrów publicznych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 27.04.2018 r.]
Urząd Miejski
w Puszczykowie
2017-12-19 - 2017-12-31 Biuro Obsługi
i Informatyki
524. prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 5.03.2018 r.]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 2017-12-19 - 2018-01-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
525. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne]
Dom Dziecka nr 3 w Poznaniu, ul. Suwalska 197, 60-401 Poznań 2017-12-21 - 2018-01-31 Wydział Polityki Społecznej
526. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowane 4 lipca 2018 r.]
Fundacja L' Arche Wspólnota w Poznaniu 2017-12-20 - 2018-01-31 Wydział Polityki Społecznej
527. prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację programu Rodzina 500+ oraz organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 28.02.2018 r.]
Urząd Gminy Kobyla Góra Plac Wiosny Ludów 1 63-507 Kobyla Góra 2017-12-29 - 2018-01-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
528. prawidłowość wykorzystania dotacji cel. z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu administr. rządowej wynikających z ust. o fundacjach
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 5.03.2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie 2017-12-29 - 2018-01-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
529. działanie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wybór jej składu oraz sprawowanie obsługi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15 października 2018 r.]
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu 2017-12-28 - 2017-12-29 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 13.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.11.2018 - 15:14