Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkoleń na operatorów numerów alarmowych (ONA) oraz członków komisji egzaminacyjnych, organizowanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu

Treść archiwalna

Na podstawie art. 138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący postępowanie pn.:  „Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkoleń na operatorów numerów alarmowych (ONA) oraz członków komisji egzaminacyjnych, organizowanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu”  informuje, że w dniu 09.05.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: Piotr Matera Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,ul. Jugosłowiańska 48a/32, 60-149 Poznań.
/10 maja 2019 r./

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 26.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.04.2019 - 13:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 13:30