Dziennik nr 69 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Nr 69

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1352

nr XVII/211/2008 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Długiej w Pobiedziskach Letnisku

 
1353

nr XVII/212/2008 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Pobiedziskach w rejonie ulicy Poznańskiej i torów kolejowych od ulicy Prostej do przejazdu kolejowego w Pobiedziskach Letnisku

 
1354

nr XIII/101/08 Rady Gminy Lipka z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 
1355

nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
1356

nr XXIX/239/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1357

nr XXIX/243/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/451/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2006-2010

 
1358

nr XVII/119/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego we Wronkach

 
1359

nr XVII/123/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2011 dla miasta i gminy Wronki

 
1360

nr 179/XXII/2008 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Śrem na lata 2008-2001"

 
1361

nr 180/XXII/2008 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010

 
1362

nr XV/98/08 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz zasad wynagradzania za inkaso

 
1363

nr XV/110/2008 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Wysoka

 
1364

nr XIX/117/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Wiry i Plewiska

 


ZARZĄDZENIA STAROSTY OSTROWSKIEGO

 
1365

nr 13/2008 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w Placówce wsparcia Dziecka i Rodziny przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w 2008 roku

 
1366

nr 14/2008 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. S.M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim w 2008 roku

 
1367

nr 15/2008 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Psarach w 2008 roku

 
1368

nr 16/2008 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej w 2008 roku

 


OBWIESZCZENIE RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 
1369

z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2006-2010

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:47