Paszport tymczasowy

Komu może zostać wydany paszport tymczasowy?

 1. Paszport tymczasowy, ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 365 dni od daty jego wydania, wydaje się go na wniosek:
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy;
  • w nagłych udokumentowanych przypadkach w związku z powrotem do miejsca stałego pobytu;
  • w nagłych udokumentowanych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
  • w nagłych udokumentowanych przypadkach  związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • w nagłych udokumentowanych przypadkach związanych z realizacją obowiązku nauki oraz z rozwojem indywidualnych umiejętności przez osoby małoletnie;
  • w nagłych udokumentowanych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową rodziców i koniecznością zapewnienia opieki osobom małoletnim.
 2. Organ paszportowy może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności określanych jako nagły przypadek.

Jak mogę złożyć wniosek o paszport tymczasowy?

 1. Obowiązują standardowe procedury składana wniosku o paszport, przy czym w województwie wielkopolskim wniosek o paszport tymczasowy złożyć można w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz w Pile.
 2. Do wniosku o paszport tymczasowy poza dokumentami wymaganymi w procedurze składania wniosku o paszport należy załączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie sytuacji uzasadniającej wydanie paszportu tymczasowego, tj. potwierdzające wystąpienie okoliczności określanych jako nagły przypadek, np. zaświadczenie z zagranicznej placówki ochrony zdrowia, zaświadczenie pracodawcy, akt zgonu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
 3. Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł.

Po złożeniu wniosku o dokument paszportowy wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Autor: Anna Mistrzak
Data utworzenia: 16.04.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.04.2024 - 12:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.04.2024 - 12:47