Komunikaty - Dziedziny w ochronie zdrowia

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2021 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w następujących dziedzinach:

  • neurologopedia – uruchomionych zostanie 15 miejsc szkoleniowych,
  • psychologia kliniczna – uruchomionych zostanie 25 miejsc szkoleniowych,
  • fizyka medyczna – uruchomionych zostanie 6 miejsc szkoleniowych.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK
https://smk.ezdrowie.gov.pl/
w terminie od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Wykaz wolnych miejsc w poszczególnych jednostkach szkolących prowadzących specjalizację na obszarze województwa wielkopolskiego w ww. dziedzinach kształtuje się następująco:

Neurologopedia
Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres Liczba miejsc akredytowanych Liczba miejsc uruchomionych na postępowanie kwalifikacyjne
1.

Szpital Kliniczny
im. H. Święcickiego UM
w Poznaniu,
Oddział Kliniczny Foniatrii
i Audiologii

ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
15 15
Koszt szkolenia: 19 000 PLN

Osoba do kontaktu w jednostce szkolącej:
Pani Danuta Kuśnierkiewicz tel. (61) 869 15 48

Psychologia kliniczna
1.

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Wydział Medyczny Katedra
i Zakład Psychologii Klinicznej

ul. Bukowskiego 70
60-812 Poznań
25 25
Koszt szkolenia: 10 000 PLN za rok nauki (łącznie 40 000 PLN za całą specjalizację)

Osoba do kontaktu w jednostce szkolącej:
Daria Nowak w dniach: pon.-czw. w godzinach: 8-13, tel. (61) 854 72 74

Fizyka medyczna
1. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,
Zakład Fizyki Medycznej
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
27 6
Koszt szkolenia: 9029 PLN

Szczegółowe informacje na temat postępowań kwalifikacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia dostępne są w zakładce: Zdrowie/Specjalizacje medyczne/ Dziedziny w ochronie zdrowia/Rozpoczęcie specjalizacji oraz pod numerem telefonu w Wydziale Zdrowia 61 854 17 02.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2014
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 04.07.2014 - 14:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.05.2021 - 13:10