Komunikaty - Dziedziny w ochronie zdrowia

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji jesiennej 2022 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie:

Fizyka medyczna – uruchomiono 6 miejsc szkoleniowych.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz ze skanami wymaganych dokumentów składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie: od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.

Jednostka szkoląca posiadająca akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizyka medyczna na obszarze województwa wielkopolskiego:

Fizyka medyczna
L.p. Nazwa jednostki szkolącej Adres Liczba miejsc akredytowanych Liczba miejsc uruchomionych na postępowanie kwalifikacyjne
1. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Zakład Fizyki Medycznej
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
27 6

Dostępność ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu:

  1. Zakładanie konta Innego Pracownika Medycznego w systemie SMK:
    https://www.poznan.uw.gov.pl/zakladanie-konta-w-smknadawanie-uprawnien
  2. Składanie wniosku o specjalizację w systemie SMK, wymagane dokumenty, zasady naliczania punktów w postępowaniu konkursowym:
    https://www.poznan.uw.gov.pl/rozpoczecie-specjalizacji-1

Dodatkowe informacje na temat ww. postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie fizyka medyczna uzyskać można w Wydziale Zdrowia Urzędu pod numerem telefonu 61 854 17 02.

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 10.11.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.04.2022 - 10:49
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.11.2022 - 14:29