Komunikaty - Farmaceuci

Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w sesji jesiennej 2020 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

  • farmacja apteczna – uruchomiono 57 miejsc szkoleniowych,
  • farmacja szpitalna – uruchomiono 21 miejsc szkoleniowych.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 15 listopada 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r.

Dodatkowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego w powyższych dziedzinach  uzyskać można pod numerem telefonu 61 854 17 02.


Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów

 Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów, opublikowano 7 lipca 2020 r.


Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-odwolania-panstwowego-egzami...


System monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMKPM)

Informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z poz. 1991 z późn. zm.), 1 maja br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM).

W pierwszej kolejności SMKPM udostępniony został dla diagnostów laboratoryjnych oraz farmaceutów.

W celu ułatwienia korzystania z SMKPM publikujemy Instrukcję obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup zawodowych

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji  podajemy infolinię 22 59 19 457 czynną w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynkę e-mail: smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 04.07.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.07.2014 - 11:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.11.2020 - 11:11