Komunikaty - Farmaceuci

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2021 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

  • farmacja apteczna – uruchomionych zostanie 30 miejsc szkoleniowych,
  • farmacja kliniczna – uruchomionych zostanie 18 miejsc szkoleniowych,
  • farmacja szpitalna – uruchomionych zostanie 21 miejsc szkoleniowych.

Jednostka szkoląca w województwie wielkopolskim

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Osoba do kontaktu w jednostce szkolącej:
Pani Katarzyna Świątkowska tel. 61 854 62 83

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK
https://smk.ezdrowie.gov.pl/
w terminie od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., dostępne są w zakładce: 
zdrowie/specjalizacje medyczne/farmaceuci/rozpoczęcie specjalizacji oraz pod numerem telefonu w Wydziale Zdrowia Urzędu: 61 854 17 02.

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 04.07.2014
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 04.07.2014 - 11:03
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 10:49