Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 26.02.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
15/19 04.03.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 15/19 14.03.2019 Pobierz
14/19 04.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 14/19 14.03.2019 Pobierz
13/19 13.02.2019 Plik starszy specjalista do spraw: szkoleń i rozwoju zawodowego w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 13/19 25.02.2019 Pobierz
12/19 12.02.2019 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu nr ref. 12/19 22.02.2019 Pobierz
11/19 06.02.2019 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 11/19 18.02.2019 Pobierz
10/19 06.02.2019 Microsoft Office document icon administrator ds. obsługi Punktu Informacyjnego w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 10/19 18.02.2019 Pobierz
9/19 06.02.2019 Microsoft Office document icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/19, aktualizacja 11 października 2019 r. 31.12.2019
8/19 04.02.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 8/19 14.02.2019 Pobierz
7/19 25.01.2019 Plik starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 7/19 04.02.2019 Pobierz
6/19 25.01.2019 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 6/19 04.02.2019 Pobierz

Strony