Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 26.02.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
134/19 02.09.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 134/19 12.09.2019 Pobierz
133/19 02.09.2019 Plik starszy specjalista do spraw: cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 133/19 12.09.2019 Pobierz
132/19 28.08.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 132/19 09.09.2019 Pobierz
131/19 28.08.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 131/19 09.09.2019 Pobierz
130/19 23.08.2019 Plik starszy specjalista do spraw: administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 130/19 02.09.2019 Pobierz
F/2/19 22.08.2019 Microsoft Office document icon starszy telefonista ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. F/2/19, aktualizacja 2 października 2019 r. 31.12.2019 Pobierz
129/19 13.08.2019 Plik starszy inspektor do spraw: obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu nr ref. 129/19 23.08.2019 Pobierz
128/19 13.08.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia ofiarom handlu ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 128/19 23.08.2019 Pobierz
127/19 13.08.2019 Plik starszy specjalista do spraw: księgowości wydatków, przekazywania środków finansowych oraz sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 127/19 23.08.2019 Pobierz
126/19 09.08.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: obsługi resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 126/19 19.08.2019 Pobierz

Strony