Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.06.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
20/18 31.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 20/18 12.02.2018 Pobierz
19/18 31.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 19/18 12.02.2018 Pobierz
18/18 29.01.2018 Microsoft Office document icon administrator ds. obsługi Punktu Informacyjnego w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 18/18 12.02.2018 Pobierz
17/18 26.01.2018 Microsoft Office document icon operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 17/18 09.02.2018 Pobierz
16/18 26.01.2018 Plik specjalista do spraw: współpracy z gminami, powiatami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 16/18 05.02.2018 Pobierz
15/18 26.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 15/18 05.02.2018 Pobierz
14/18 26.01.2018 Plik starszy referent do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 14/18 05.02.2018 Pobierz
13/18 22.01.2018 Plik Inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 13/18 01.02.2018 Pobierz
12/18 22.01.2018 Plik Specjalista do spraw: obciążeń egzekucyjnych w postępowaniu mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 12/18 01.02.2018 Pobierz
11/18 22.01.2018 Plik Referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 11/18 01.02.2018 Pobierz

Strony