Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 21.09.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
89/18 18.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 89/18 28.05.2018 Pobierz
88/18 18.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 88/18 28.05.2018 Pobierz
87/18 17.05.2018 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 87/18 28.05.2018 Pobierz
86/18 17.05.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań samorządu terytorialnego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 86/18 28.05.2018 Pobierz
85/18 11.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 85/18 21.05.2018 Pobierz
84/18 11.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 84/18 21.05.2018 Pobierz
83/18 11.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 83/18 21.05.2018 Pobierz
82/18 11.05.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: postępowań sądowych, sygnałów obywatelskich i kontroli w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim WUW w Poznaniu nr ref. 82/18 21.05.2018 Pobierz
81/18 11.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 81/18 21.05.2018 Pobierz
80/18 27.04.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie nr ref. 80/18 07.05.2018 Pobierz

Strony