Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.11.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
60/17 21.06.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 60/17 03.07.2017 Pobierz
62/17 20.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 62/17 30.06.2017 Pobierz
61/17 20.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 61/17 30.06.2017 Pobierz
59/17 09.06.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 59/17 22.06.2017 Pobierz
58/17 09.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemów teleinformatycznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 58/17 22.06.2017 Pobierz
57/17 07.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 57/17 19.06.2017 Pobierz
56/17 07.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi korespondencji od organów egzekucyjnych w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 56/17 19.06.2017 Pobierz
55/17 01.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 55/17 12.06.2017 Pobierz
54/17 30.05.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 54/17 09.06.2017 Pobierz
53/17 30.05.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 53/17 09.06.2017 Pobierz

Strony