Wydarzenia bieżące

W Bogdaju, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystościach z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W Ostrowie Wielkopolskim odbyła się I Jesienna Konferencja Kardiologiczna - Spotkanie w Sercu Ostrowa. Wśród zaproszonych gości obecna była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, która zakłada zmiany w organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, odbyło się spotkanie wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciejem Miłkowskim oraz dyrektorem departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia Mirosławem Saliszewskim.

Decyzją ministra obrony narodowej od 2012 roku - Terenowe Organy Administracji Państwowej - 27 października obchodzą swoje święto. Z tej okazji wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystościach zorganizowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu.

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się organizowana przez Fresenius Medical Care Polska inauguracja jedenastej edycji kampanii społecznej "Drugie życie". W tym roku została ona połączona z warsztatami dla szkół biorących udział w akcji. Patronat nad wielkopolską kampanią objął między innymi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.  

Strony