Archiwum komisji, rad, zespołów

Nazwa Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Społeczny Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi 09.12.2019 Gabinet Wojewody
Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56 05.05.2020 Wydział Polityki Społecznej Nie
Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56 29.03.2022 Wydział Polityki Społecznej Nie
Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec’56 22.03.2023 Wydział Polityki Społecznej Nie
Komisja konkursowa do oceny ofert podmiotów ubiegających się o środki na realizację w 2021 r. zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 17.11.2021 Wydział Polityki Społecznej Tak
Komisja konkursowa do oceny prac konkursowych w ramach multimedialneg o konkursu dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawo wych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych - II edycja” 17.02.2023 Wydział Polityki Społecznej Nie
Komisje konkursowe opiniujące oferty złożone przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2019 r. 09.05.2019 Wydział Polityki Społecznej Tak
Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw koordynacji hospitalizacji pacjentów chorych na COVID-19 i współpracy ze szpitalami zabezpieczenia covidowego 17.11.2020 Wydział Zdrowia
Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw medycznych w zakresie organizacji i funkcjonowania szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 17.11.2020 Wydział Zdrowia
Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu 09.08.2021 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak

Strony