Umorzenia

Rok 2024

Rok 2023

Wykaz osób, którym Wojewoda Wielkopolski ostateczną decyzją umorzył w całości niepodatkowe należności budżetu państwa w II kwartale 2023 r.

Umorzenia
Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności Umorzone należności zgodnie
z art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
Przyczyna umorzenia

Osoba fizyczna

21.032,00 zł (umorzenie w całości) Decyzja Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 17.05.2023 r., znak: OA-XIII.3150.256.2022.13

Sporządził: Kamil Olejnik, 27.07.2023 r.Rok 2022

Rok 2022


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), informuje, iż w I kwartale 2022 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Umorzenia
Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności
Umorzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm)
Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 20.000,00 zł (umorzenie w całości) Decyzja Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 04.01.2022 r., znak: OA-XIII.3150.271.2021.11

Sporządziła:
Teresa Kośna
Kierownik
Oddziału Należności Budżetowych
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
27.04.2022 r.

 Informacja Wojewody Wielkopolskiego o umorzeniach w II kwartale 2022

Rok 2021

 Informacja Wojewody Wielkopolskiego o umorzeniach w IV kwartale 2021 r., opublikowano 31.01 2022 r. (141,61 KB)

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), informuje, iż w IV kwartale 2021 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności
Umorzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm)
Przyczyna umorzenia

Osoba fizyczna

18.830,48 zł

Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności oraz postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r. nr FB-II.313.148.2021.3

 Sporządziła:
Julia Gołębiak
Kierownik
Oddział Należności Budżetowych
Wydział Finansów i Budżetu
3.01.2022 r.


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), informuje, iż w III kwartale 2021 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przyczyna umorzenia
Osoby fizyczne

90.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Częściowe umorzenie należności.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 września 2021r., znak OA-XIII.3150.84.2021.11.

Sporządziła:
Teresa Kośna
Kierownik
Oddziału Należności Budżetowych
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
29 października 2021 r. 


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), informuje, iż w II kwartale 2021 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przyczyna umorzenia
Osoby fizyczne

25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Częściowe umorzenie należności.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2021 r. znak OA-XIII.3150.437.2020.13.
Decyzja prawomocna i ostateczna z dniem 27 maja 2021 r.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista Oddziału Należności Budżetowych
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
30 lipca 2021 r. 


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), informuje, iż w I kwartale 2021 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń  niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna

25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o częściowym umorzeniu należności
z dnia 15 grudnia 2020 r., znak OA-XIII.3150.72.2020.11, utrzymana w mocy decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 4 lutego 2021 r., znak PR4.8011.5.2021.GOX

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista Oddziału Należności Budżetowych
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
30 kwietnia 2021 r. 

Rok 2020

Wojewoda Wielkopolski zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń należności budżetu państwa o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – informuje, iż w IV kwartale 2020 roku nie dokonał jakichkolwiek umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Należności Budżetowych
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
29 stycznia 2021 r.


Wojewoda Wielkopolski zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – informuje, iż w III kwartale 2020 roku nie dokonał jakichkolwiek umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Należności Budżetowych
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
30 października 2020 r.


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), informuje, iż w II kwartale 2020 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności
morzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm)
Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna

5.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o całkowitym umorzeniu należności
z dnia 10 czerwca 2020 r., znak OA-XV.3150.31.2020.3.

Osoba fizyczna

3.545,36 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności w całości
z dnia 30.06.2020 r. znak OA-XV.3150.308.2018.2.

Osoba fizyczna

12.679,30 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności w całości
z dnia 30.06.2020 r. znak OA-XV.3150.1.2019.2.

Osoby fizyczne 32.505,27 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności w całości
z dnia 30.06.2020 r. znak OA-XV.3150.18.2016.2.

Sporządzia:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
31 lipca 2020 r. 


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), informuje, iż w I kwartale 2020 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm)

Przyczyna umorzenia
Osoby fizyczne 5.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Umorzenie należności w całości,
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 r.
znak OA-XV.3150.54.2019.3..

Osoby fizyczne 5.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Umorzenie należności w całości,
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 r.
znak OA-XV.3150.57.2019.3.

Osoby fizyczne 25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Umorzenie należności w całości,
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2020 r.
znak OA-XV.3150.203.2019.3.

Osoby fizyczne 2.333,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Umorzenie należności w całości,
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r.
znak OA-XV.3150.32.2020.3.

Sporządzia:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
30 kwietnia 2020 r.

Rok 2019

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), informuje, iż w IV kwartale 2019 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie

z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 2.155,37 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Umorzenie w całości należności pozostającej do spłaty, na postawie złożonego przez wierzyciela oraz dłużnika
Oświadczenia z dnia 30 października 2019 r., znak OA-XV.3150.11.2017.2.

Osoba fizyczna 12.500,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 19.12.2019 r. znak OA-XV.3150.303.2019.3.

Sporządzia::
Marlena Michalak
Specjalista
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
31 stycznia 2020 r.


Wojewoda Wielkopolski zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – informuje, iż w III kwartale 2019 roku nie dokonał jakichkolwiek umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa.

Sporządzia::
Marlena Michalak
Specjalista
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
31 października 2019 r.


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), informuje, iż w II kwartale 2019 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 50.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Decyzja o całkowitym umorzeniu należności

z dnia 24.06.2019 r. znak OA-XV.3150.273.2018.3.

Osoba fizyczna 25.131,85 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności

z dnia 3.06.2019 r. znak OA-XV.3150.248.2018.2.

Osoba fizyczna 30.094,09 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności

z dnia 3.06.2019 r. znak OA-XV.3150.22.2016.2.

Osoba fizyczna 317,62 zł

Istnienie ważnego interesu publicznego.

Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności

z dnia 3.06.2019 r. znak OA-XV.3150.183.2019.2.

Osoba prawna – Spółka z o.o. wykreślona z KRS.

Osoba fizyczna 103.194,00 zł

Istnienie ważnego interesu publicznego.

Decyzja o całkowitym umorzeniu należności

z dnia 28.06.2019 r. znak OA-XV.3150.74.2019.6.

Osoba fizyczna zmarła.

Sporządzia::
Marlena Michalak
Specjalista
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
31 lipca 2019 r.


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informuje, iż w I kwartale 2019 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 5.758,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 14.03.2019 r. znak OA-XV.3150.326.2018.3.

Osoba fizyczna 10.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 14.03.2019 r. znak OA-XV.3150.303.2018.6.

Osoba fizyczna 50.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o całkowitym umorzeniu należności z dnia 21.03.2019 r. znak OA-XV.3150.249.2018.6.

Sporządził:
Łukasz Kowalak
Kierownik
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
30 kwietnia 2019 r.

Rok 2018

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informuje, iż w IV kwartale 2018 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 24.384,17 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 5.10.2018 r. znak OA-XV.3150.31.2016.2.

Osoba fizyczna 1.357,11 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
 Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 5.10.2018 r. znak OA-XV.3150.21.2016.2.

Osoba fizyczna 26.386,30 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 15.10.2018 r. znak OA-XV.3150.34.2016.2

Osoby fizyczne 25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 19.10.2018 r. znak OA-XV.3150.201.2018.6

Osoba fizyczna 5.152,22 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 22.10.2018 r. znak OA-XV.3150.29.2016.2

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Egzekucyjny
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
31 stycznia 2019 r.

Umorzenia niepodatkowe należności budżetu państwa

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informuje, iż w III kwartale 2018 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 8.738,33 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności
z dnia 31.07.2018 r. znak OA-XV.3150.43.2018.2.

Osoba fizyczna 12,14 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 31.07.2018 r. znak OA-XV.3150.236.2018.2

Osoba fizyczna 15.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego. Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 14.09.2018 r. znak OA-XV.3150.84.2018.6

Minister Finansów, na podstawie art. 36 ust. 5, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - w III kwartale 2018 r. dokonał umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa, w stosunku do których wierzycielem był Wojewoda Wielkopolski.

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Przyczyna umorzenia
Osoba prawna - wykreślona z KRS 152.024,67 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego. Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 14.09.2018 r. znak BL3.6403.42.2018.2.DSR.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Egzekucyjny
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
30 października 2018 r.

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informuje, iż w II kwartale 2018 r. dokonano następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Przyczyna umorzenia

Osoba fizyczna

25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Osoba fizyczna

50.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Osoba fizyczna

15.000,00 zł Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Egzekucyjny
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
31 lipca 2018 r.

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), informuje, iż w I kwartale 2018 r. dokonano następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Przyczyna umorzenia

Osoba fizyczna

10.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Osoba fizyczna

22.431,60 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Oddział Egzekucji
30 kwietnia 2018 r.

Wojewoda wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), informuje, iż w IV kwartale 2017 r. dokonano następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności Kwota umorzonej należności Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 12.929,35 zł Postanowienia wynikające z umowy o rozłożenie na raty
i częściowe zwolnienie z długu z dnia 21.08.2015 r. Nr MSP/FSP/91-00/2015/ZWN.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Oddział Egzekucji
30 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 36 ust. 5 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację kwartalną o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa:

  • Minister Finansów decyzją BAD3.6403.230.2016.5.DSR z dnia 15 marca 2017 r.. umorzył należności budżetu państwa, w stosunku do których wierzycielem był wojewoda wielkopolski:
Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności Kwota umorzonej należności Przyczyna umorzenia
Iwona Prymka 250 zł Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego
Autor: Marlena Michalak, Łukasz Kowalak, Kamil Olejnik
Data utworzenia: 03.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.01.2019 - 08:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.04.2024 - 13:15