Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Komisja do spraw opiniowania zasadności umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w zakresie dysponenta III stopnia 26.05.2021 Biuro Organizacyjno-Administracyjne Nie
Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan 30.04.2015 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim 25.07.2019 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Tak
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy 12.07.2019 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja egzaminacyjna do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami 04.12.2019 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja konkursowa do oceny ofert podmiotów ubiegających się o środki na realizację w 2021 r. zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 16.03.2021 Wydział Spraw Obywatelskich Tak
Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Komisja konkursowa opiniująca oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2021 r. 29.06.2021 Wydział Polityki Społecznej Tak
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego 16.06.2021 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Koordynator do Spraw Dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 23.07.2020 Biuro Organizacyjno-Administracyjne Tak

Strony