II Wicewojewoda

II wicewojewoda wielkopolski

Beata Maszewska urodziła się 12 marca 1965 roku w Trzciance. Jej życie zawodowe od zawsze związane było z oświatą. Początkowo pracowała jako nauczycielka matematyki, następnie doskonaliła swój warsztat pracy w kierunku zarządzania. Pełniła funkcję wicedyrektora oraz dyrektora, przez ostatnie lata będąc dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach. Ponad 12 lat pracowała w administracji rządowej - Kuratorium Oświaty - sprawując nadzór pedagogiczny nad szkołami i przedszkolami.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną i spełnioną mamą dwójki dorosłych dzieci.


3 lutego 2022 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Beatę Maszewską na stanowisko II wicewojewody wielkopolskiego

 1. II wicewojewoda wielkopolski bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:
  1. Państwowej Straży Łowieckiej.
 2. II Wicewojewoda sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
  2. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
  3. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 3. II Wicewojewoda bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu, jednostki organizacyjnej podporządkowanej Wojewodzie.

e-mail: sekretariat.2wicewojewody@poznan.uw.gov.pl

Status prawny wicewojewody:

Autor: Dorota Guzińska
Data utworzenia: 04.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.12.2023 - 07:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.12.2023 - 07:02