I Wicewojewoda

II wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc przy biurku, w tle flagi polska i UE

Premier Donald Tusk na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie powołał z dniem 15 stycznia 2024 r. Karolinę Fabiś-Szulc na stanowisko I wicewojewody wielkopolskiej.


Karolina Fabiś-Szulc posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym, jak i w biznesie. W 2008 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, gdzie przez dziewięć lat pracowała najpierw jako referent ds. zagospodarowania przestrzennego, a następnie na stanowisku podinspektora ds. obsługi podatkowej i windykacji. W latach 2018-2020 pracowała na Międzynarodowych Targach Poznańskich jako specjalistka ds. księgowych oraz manager ds. kluczowych klientów. Od 2020 roku pracowała jako starszy inspektor w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W latach 2010-2018 była radną Rady Miasta Poznania, której była także wiceprzewodniczącą. Również w latach 2013-2015 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Dzięki swojej pracy i zaangażowaniu na rzecz społeczeństwa została wyróżniona Medalem Młodego Pozytywisty w 2018 roku, który przyznawany jest ludziom pracy organicznej przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie. 

Status prawny wojewody:


Gabinet wicewojewody: II piętro, budynek A

e-mail: sekretariat.wicewojewody@poznan.uw.gov.pl

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 17.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.01.2024 - 07:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.05.2024 - 12:37