Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2009 roku, cz. 4. [poz. 301-400]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia X.X.X r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
301

W zakresie pozyskiwania, szkolenia i przygotowywania osób do prowadzenia rodzinnych form opieki oraz kwalifikacji kadry

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Lesznie, ul. Matejki 8, 64-100 Leszno  19.08-09.09.09 Wydział Polityki Społecznej
302

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.3.1/349/04 „Budowa obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu – etap II”

[pobierz informację pokontrolną]

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań 20.08-28.08.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
303

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz 19.08-01.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
304

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych w 2008 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile, ul. Siemiradzkiego 18, 64-920 Piła 26.08-11.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
305

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn 24.08-04.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
306 W zakresie ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-920 Krzyż Wielkopolski
 
26.08-28.08.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
307

Kontrola projektu nr Z/2.20/III/3.1/527/06 „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko”

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Gminy Szydłowo, 64-930 Szydłowo 25.08-28.08.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
308 W zakresie spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym, oraz zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, a także dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Śmiałek” - Adrian Śmiałek, ul. Kiełkowska 10, 64-212 Żodyń 31.08.2009 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
309 W zakresie spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym, oraz zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, a także dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek Szkolenia Zawodowego MOTOREX” - Jan Walkiewicz ul. Promienista 5, 62-045 Pniewy 2.09.2009 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
310

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Gminy w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona 26.08-09.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
311

W zakresie przestrzegania praw dzieci niepełnosprawnych

Dom Dziecka, ul. Paczkowskiego 16, 62-200 Gniezno 31.08-14.09.09 Wydział Polityki Społecznej
312

Kontrola projektu nr Z/2.30/III/2.2.1/1/09 „stypendia unijne dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego”

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 26.08-04.09.09
przedłużono do 09.09.09
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
313 W zakresie rozliczenia środków przekazanych na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Pleszewie, ul. Targowa 1 02.09-08.09.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
314

W zakresie spełniania przez pracodawców wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej - Przedsiębiorstwo Handlowo Zaopatrzeniowe „MAWA” St. Makowiecki, K. Waligórski Sp. j. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno 26.08-28.08.09 Wydział Polityki Społecznej
315

W zakresie spełniania przez pracodawców wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontroplne]

Zakład Pracy Chronionej GOMA Sp. z o.o., ul. Tama Kolejowa 5a, 61-100 Leszno 26.08-28.08.09 Wydział Polityki Społecznej
316 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice 2.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
317

Kontrola projektu nr Z/2.30/III/3.5.2/155/04 „Modernizacja pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku”

[pobierz informację pokontrolną]

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku, ul. 22-Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk 31.08-03.09.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
318 W zakresie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” ul. Pogodna 49/1, 61-131 Poznań 07.09-11.09.09 Wydział Polityki Społecznej
319

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Lądek, Rynek 26, 62-206 Lądek 03.09-16.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
320

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
 
04.09-21.09.09
przedłużono do 06.10.09
Wydział Finansów i Budżetu
321

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo 07.09-18.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
322

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.2/75/04 „Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej”

[pobierz informację pokontrolną]

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile,Sp. Z o.o., ul. Chopina 2, 64-920 Piła 07.09-11.09.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
323

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Gminy w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17, 62-212 Siedlec 16.09-29.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
324

Wydział Finansów i Budżetu w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie Gizałki z rezerwy celowej budżetu państwa - kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2008 r.

Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki 17.09-22.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
325

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Miejski Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-319 Łobżenica 17.09-30.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
326

W zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie Zagórów z rezerwy celowej budżetu państwa - kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2008 r.

Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów 25.09-30.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
327

W zakresie zasadności świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacji kadry

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie, ul. Powstańców Wlkp. 1, 63-220 Kotlin 14.09-30.09.09 Wydział Polityki Społecznej
328

W zakresie sprawdzenia realizacji świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych

Urząd Gminy Kotlin, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 63-220 Kotlin 14.09-30.09.09 Wydział Polityki Społecznej
329 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Urząd Miejski w Bojanowie, ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo 7.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
330 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec 9.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
331 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 16-709 Malanów 14.09-30.09.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
332 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Blizanowie, 62- 814 Blizanów 14.09-15.09.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
333 W zakresie rozliczenia środków przekazanych na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, ul. Kościańska 1 10.09-15.09.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
334

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „POZGUM” Spółka Jawna ul. Nad Wierzbakiem 1, 60-604 Poznań 02.09-04.09.09 Wydział Polityki Społecznej
335

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „POFAM - JEDNOŚĆ” Spółka z o. o., ul. Lindego 6, 60-573 Poznań 02.09-04.09.09 Wydział Polityki Społecznej
336

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 08.09-25.09.2009 Wydział Finansów i Budżetu
337

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo  21.09-02.10.09 Wydział Finansów i Budżetu
338

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 23.09-08.10.09 Wydział Finansów i Budżetu
339

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8,
64-234 Przemęt
23.09-06.10.09 Wydział Finansów i Budżetu
340

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn 04.09-17.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
341 W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2008 r. w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Urząd Gminy Niechanowo, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo 07.09-21.09.09 Wydział Polityki Społecznej
342

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 22.09-05.10.09 Wydział Finansów i Budżetu
343

W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno 11.09.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
344

W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków 17.09.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
345 W zakresie spełniania standardów usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek 10.09-30.09.09 Wydział Polityki Społecznej
346 W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zakład Pracy Chronionej DIANA S.J. ul. Spółdzielców 5B, 62-510 Konin 16.09-23.09.2009 Wydział Polityki Społecznej
347 W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zakład Pracy Chronionej KONFEX Spółdzielnia Inwalidów, ul. Zagórowska 3A, 62-500 Konin 16.09-23.09.2009 Wydział Polityki Społecznej
348

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej – CAR LIFT SERVICE Sp. z o.o., ul. Kamienna 10A, 63-400 Ostrów Wlkp. 15.09-18.09.09 Wydział Polityki Społecznej
349

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „BYLICKI”, ul. kamienna 49, 63-400 Ostrów Wlkp. 15.09-18.09.09 Wydział Polityki Społecznej
350 W zakresie standardu usług świadczonych przez dom, w tym realizacji programu naprawczego oraz kwalifikacje kadry Dom Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Kaliska 3, 63-405 Sieroszewice 16.09-30.09.09  Wydział Polityki Społecznej
351

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej - Drukarnia INTERTAK, ul. Kościuszki 93, 64-700 Czarnków 14.09-18.09.09 Wydział Polityki Społecznej
352 W zakresie spełniania standardów usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Filia Wyrzysk, ul. Bydgoska 11, 89-300 Wyrzysk 28.09-16.10.09 Wydział Polityki Społecznej
353

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej - Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Złotowie, ul. Kolejowa 10, 77-400 Złotów 21.09-25.09.09 Wydział Polityki Społecznej
354 W zakresie gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywania przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły 10.09-10.10.09 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
355

Kontrola projektu nr Z/2.30/1.2/232/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Annapol, Bachorzew, Potarzyca, Tarce”

[pobierz informację pokontrolną]

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin 14.09-18.09.09
przedłużono do 22.09.09
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
356

Kontrola projektów:
1. nr Z/2.30/IV/4.2/2/09 „Zakup wyposażenia biurowego oraz artykułów pocztowych na potrzeby wdrażania Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce” 02/880,
2. nr Z/2.30/IV/4.2/3/09 „szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania ZPORR w Wielkopolsce” 02/881

pobierz informacje pokontrolne: [1][2]

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Rubież 46 Poznań  14.09-18.09.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
357 W zakresie spełniania standardów usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu, ul. Kamińskiego 19A, 63-900 Rawicz 14.09-02.10.09 Wydział Polityki Społecznej
358 W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Czermin, 63-304 Czermin 18.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
359 W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych  Urząd Gminy Czermin, 63-304 Czermin 28.09-29.09.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
360 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Chodowie, 62-652 Chodów 22.09-25.09.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
361 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa 23.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
362 W zakresie powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo 25.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
363 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Miasta i Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica 25.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
364 W zakresie standardu usług świadczonych przez dom, w tym realizacja programu naprawczego oraz kwalifikacje kadry Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Falmierowo 1, 89-300 Wyrzysk 14.09-30.09.09 Wydział Polityki Społecznej
365 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo 21.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
366 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek 28.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
367

W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn 28.09-06.10.09 Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego
368

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.3.1/724/09 „Adaptacja budynku Collegium Maius z budową Biblioteki dla Wydziału Filologi Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, ul. Fredry 10”

[pobierz informację pokontrolną]

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań 21.09-25.09.09 przedłużono do 30.09.09, przedłużono do 06.10.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskim
369

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.3.1/84/04 „Przebudowa sal laboratoryjnych Katedry Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu

[pobierz informację pokontrolną]

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 22.09-25.09.09 przedłużono do 29.09.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
370 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Wijewo, ul. Lipowa 21, 64-150 Wijewo 28.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
371 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 30.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
372 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków 30.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
373 W zakresie rozliczenia środków przekazanych na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 16 17.09-22.09.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
374

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85 156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – bezrobotni niepobierający zasiłku w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
 
17.09-25.09.09 Wydział Polityki Społecznej
375

W zakresie wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Uczniowski klub sportowy „OLIMP” we Wrześni, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września 24.09-02.10.09 Wydział Polityki Społecznej
376

W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, 62-040 Czerwonak 24.09.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
377 W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2008 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 29.09.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
378

W zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia rertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Tłumacz przysięgły – Krzysztof Barłóg 21.09.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
379 W zakresie rozliczenia środków przekazanych na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach 24.09-29.09.09 Wydział  Infrastruktury i Rolnictwa
380

W zakresie realizacji zadania z zakresu prac remontowych i konserwacyjnych grobów wojennych

[pobierz protokół]

Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno 25.09.2009 Wydział Polityki Społecznej
381 Realizacja zadania z zakresu prac remontowych i konserwacyjnych kwatery Powstańców Wielkopolskich na Cytadeli Poznańskiej  Urząd Miasta Poznania , Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 29.09-30.09.09 Wydział Polityki Społecznej
382

W zakresie wyjaśnienia skargi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan 23.09-02.10.09 Wydział Polityki Społecznej
383 W zakresie przestrzegania standardów usług i kwalifikacji kadry  Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie, Skubarczewo 4, 62-436 Orchowo 28.09-23.10.09 Wydział  Infrastruktury i Rolnictwa
384

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2008 r. przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Niechanowo, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo 24.09-30.09.09 Wydział Polityki Społecznej
385

W zakresie realizacji zadań statutowych wynikających z programu badań statystycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na terminowość przetwarzania danych statystycznych, analiza kontroli w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami, kontrola realizacji zadań związanych z edukacją kadr medycznych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu 29.09-09.10.09 Wydział Polityki Społecznej
386

W zakresie wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

[pobierz protokół]

Fundacja SIC! os. Powstańców Warszawy 1B, 61-656 Poznań 02.10-16.10.09 Wydział Polityki Społecznej
387 W zakresie ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski Gminy Rawicz 01.11 - 5.10.2009 Wydział  Infrastruktury i Rolnictwa
388 W zakresie oceny stanu BHP i PPOŻ oraz ochrony mienia w przedsiębiorstwie państwowym Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, ul. Towarowa 17/19 12.10-13.10.09 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
389 W zakresie rozliczenia środków przekazanych na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale, ul. Plac Wolności 21 01.10-05.10.09 Wydział Polityki Społecznej
390

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych w 2008 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu, ul. Warszawska 63 A, 62-800 Kalisz 01.10-16.10.09 Wydział Finansów i Budżetu
391 W zakresie spełniania standardów usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno 29.09-15.10.09 Wydział Polityki Społecznej
392 W zakresie rozliczenia środków przekazanych na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie 07.10-09.10.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
393

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85 156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – bezrobotni niepobierający zasiłku w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 08.10-16.10.09 Wydział Polityki Społecznej
394

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek 05.10-20.10.09 Wydział Polityki Społecznej
395

W zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia rertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Tłumacz przysięgły - Olga Maliszewska 5.10.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
396

W zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia rertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Tłumacz przysięgły – Arkadiusz Brunon Kaczorowski 5.10.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
397

W zakresie wybranych elementów standardu usług, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Ugory 18/20 05.10-30.10.09 Wydział Polityki Społecznej
398

W zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia rertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Tłumacz przysięgły – Anna Podoracka 7.10.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
399 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 12.10.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
400 W zakresie realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów 13.10.-16.10.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 09.07.2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2020 - 09:29