Usługi pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 30 Prawa Pocztowego oraz usługi pocztowe w zakresie obsługi przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 Prawa Pocztowego polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ...

Treść archiwalna

... przez Operatora Pocztowego na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z delegaturami: Kalisz, Konin, Leszno, Piła w zakresie przyjmowania,  przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący postępowanie pn.: „ Usługi  pocztowe  w rozumieniu  art.  3 pkt  30 Prawa Pocztowego oraz usługi pocztowe w zakresie obsługi  przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 Prawa Pocztowego  polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Operatora Pocztowego na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z delegaturami: Kalisz, Konin, Leszno, Piła w zakresie przyjmowania,  przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów ” informuje, że w dniu 27.11.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Status: 
zakończony
Autor: Małgorzata Drygas
Data utworzenia: 13.09.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.09.2019 - 07:41
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 13:30