Dziennik nr 123 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 czerwca 2009 r.

Nr 123

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1994

nr XXX/150/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy

 
1995

nr XXIV/174/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

 
1996

nr XXXI/244/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1997

nr 174/09 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określania inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

 
1998

nr XXIV/158/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 
1999

nr XXVI/190/09 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siedlec

 
2000

nr 247/XXVI/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 209/XXIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz zasad sprzedażny lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Wieleń

 
2001

nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolsztyn na lata 2009 - 2015"

 
2002

nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 


SPRAWOZDANIE

 
2003

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blizanów za 2008 rok

 


POROZUMIENIA

 
2004

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Gminą Dopiewo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2005

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Gminą Dąbie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2006

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Miastem Gniezno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2007

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Miastem Koło w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2008

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Gminą Miłosław w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2009

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Miastem i Gminą Murowana Goślina w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2010

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Miastem Piła w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2011

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Miastem Rychwał w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2012

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Gminą Słupca w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2013

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Gminą Strzałkowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2014

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Miastem Turek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2015

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Miastem Wielichowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2016

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Miastem Wolsztyn w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2017

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Miastem Wronki w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2018

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Miastem Września w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 23.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 09:39