Dziennik nr 204 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2007 r.

Nr 204

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4739

nr XIII/79/07 Rady Gminy Bralin z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego

 
4740

nr XIII/80/07 Rady Gminy Bralin z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4741

nr XIII/81/07 Rady Gminy Bralin z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4742

nr XIII/82/07 Rady Gminy Bralin z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4743

nr XVII/107/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 
4744

nr XVII/109/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na 2008 r.

 
4745

nr XVII/110/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy Buk na 2008 r.

 
4746

nr XII/62/07 Rady Gminy Wapno z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
4747

nr XV/91/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

 
4748

nr IX/64/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo

 
4749

nr XV/69/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4750

nr XV/70/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 
4751

nr XV/71/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich sytuowania

 
4752

nr XV/131/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4753

nr XVI/93/07 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4754

nr XVI/94/07 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: podatku od nieruchomości

 
4755

nr XVI/95/07 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

 
4756

nr XV/89/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sieraków

 
4757

nr XV/90/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków

 
4758

nr XV/92/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego

 
4759

nr XV/94/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: sprawiania pogrzebów przez gminę Sieraków

 
4760

nr XIII/167/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2008 roku

 
4761

nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska w 2008 roku

 
4762

nr XIII/169/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
4763

nr XIII/170/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4764

nr XIII/172/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Środa Wielkopolska na rok 2008

 
4765

nr XIII/187/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy we wsi Brodowo, gmina Środa Wielkopolska

 
4766

nr XIII/188/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy we wsi Brodowo, gmina Środa Wielkopolska

 
4767

nr XIII/189/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy we wsi Brodowo, gmina Środa Wielkopolska

 
4768

nr XVI/92/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
4769

nr XV/88/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
4770

nr XV/89/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2008 roku

 
4771

nr XV/90/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
4772

nr XV/91/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4773

nr XV/92/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru

 
4774

nr XV/93/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4775

nr XV/98/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wyrzysk

 
4776

nr X/81/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

 


OBWIESZCZENIE

 
4777

Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia10 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Kaliskiego

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4778

nr OPO-4210-49(3)/2007/1317/VI/AS w sprawie zmiany taryfy opłat za ciepło "GEOTERMII - CZARNKÓW" sp. z .o.o.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:33